Geneeskrachtige kruiden: N en O

Deze pagina toont een lijst met geneeskrachtige ofwel medicinale planten waarvan de Latijnse namen met een 'N of O' beginnen. Voor de andere letters van het alfabet hebben we aparte pagina's gemaakt. Deze zijn, net als in het algemene lexicon, te bereiken via het horizontale link-alfabet dat direct boven en onder de tabellen is geplaatst.
ABCDEFGH I JKLM • N • OPQRSTUVWXYZ
Latijnse naam: Nederlandse naam en bijzonderheden:
Narcissus pseudonarcissus Wilde narcis. Men noemt de Narcissus pseudonarcissus naast Wilde narcis ook wel Gele tijloos, Paasbloem of Paaslelie. De gedroogde bloemen kunnen toegepast worden.
Nardostachys jatamamsi Jatamamsi. De Nardostachys jatamamsi wordt in de ayurveda toegepast.
Nasturtium officinale Echte waterkers. Men gebruikt vaak de goed gewassen verse bladeren (Folia) of het verse kruid (Herba).
Nectandra coto Cotoboom. Voor geneeskrachtige toepassingen wordt de schors (Cortex) van deze boom gebruikt.
Nelumbo nucifera Lotus of Lotusbloem. De Nelumbo nucifera wordt ayurvedisch gebruikt. In China noemt men het kruid 'Lian'. Men gebruikt er naast andere delen van de plant ook het zaad of 'Lian Zi', de smaak is zoet.
Nepeta cataria Wild kattekruid. Andere namen voor de Nepeta cataria zijn: Kattekruid, Mastikkruid, Neppe en Nipt. De bloeiende toppen of het gehele kruid (Herba) kunnen gebruikt worden. Het Kattekruid blijkt op katten een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit te oefenen. Het kruid doet zijn naam dus wel eer aan. De Nepeta cataria vindt ook in de Ayurveda toepassing. Als eigenschappen worden het doden van bacteriën zoals de Staphylococcus aureus en een ontsmettende ofwel antiseptische werking op de longen genoemd. In een voedingssupplement wordt de Nepeta cataria, tezamen met verschillende andere kruiden, toegepast als ondersteuning bij het behandelen van droge hoest, nachtelijke hoest en prikkelhoest. Deze combinatie van kruiden heeft een verzachtende werking op de luchtwegen.
Nerium oleander Oleander. Benut worden de leerachtige bladeren van deze plant. De Nerium oleander wordt ook homeopatisch toegepast.
Nicotiana tabacum Tabak. Men gebruikt de grote bladeren van deze plant, die ook in de homeopathie toepassing vinden.
Nigella sativa Nigelle. Van dit kruid worden de zaden (Semen) gebruikt.
Notopterygium incisium In China wordt de wortelstok (Rhizoma) en de wortel (Radix) van dit kruid toegepast. De farmaceutische naam is dan Rhizoma et Radix Notopterygii. De Chinese naam is 'Qiang Huo'. De smaak die men noteert is bitter en pikant. Het kruid verdrijft Wind, Koude en Vochtigheid en is werkzaam tegen de gevolgen van een externe aanval door deze klimatologische factoren. Gevolgen zoals reumatische pijn in de bovenste helft van het lichaam, koorts en rillingen, spierpijn in het algemeen en verkoudheid die gepaard gaat met hoofdpijn. Qiang Huo deelt men in onder de groep kruiden die de oppervlakte vrijmaken (zweetdrijvend of diaforetica). Deze kruiden lokken het transpireren uit om zodoende de oppervlakkige verschijnselen (symptomen) van aandoeningen die van buiten komen (extern) te verdrijven. Diaforetica zijn in staat beginnende infecties in de kiem te smoren, dit door het stimuleren van de afweer in het lichaam (immuunsysteem). Binnen verschillende kruidenformule's, dus samen met andere kruiden, wordt Qiang Huo ook toegepast.
Nuphar lutea Gele plomp. Andere namen voor de Nuphar lutea zijn: Dompels, Gele waterlelie en Pannekoeken. Men gebruikt de wortelstok.
Nymphaea alba Waterlelie. Men noemt de Nymphaea alba ook wel Kankerbloem, Plompen of Witte plomp. De bloemen van dit kruid kunnen toegepast worden.
Nymphaea odorata Witte waterlelie. Men gebruikt de Nymphaea odorata in de ayurveda.

Geneeskrachtige kruiden: O

Omhoog

Latijnse naam: Nederlandse naam en bijzonderheden:
Ocimum basilicum Bazielkruid, basielkruid of Basilicum. Het gehele kruid (Herba) wordt toegepast, met uitzondering van de wortel. Men wint er olie (Oleum) uit.
Oenanthe aquatica Watertorkruid. Een andere naam voor de Oenanthe aquatica is Phellandrium aquaticum. Men gebruikt de vruchten (Fructus) van dit kruid.
Oenothera biennis Gewone teunisbloem of Teunisbloem. De Oenothera biennis noemt men ook wel Gele wederik, Nachtbloem of Nachtkeers genoemd. Deze laatste twee namen wijzen duidelijk naar de bloemen die pas in de avond open gaan. Zowel de bladeren (Folia) als de wortel (Radix) zijn toe te passen. Men wint olie (Oleum) uit de zaden (Semen) van dit kruid. Deze teunisbloemolie wordt, tezamen met andere oliën en vitamine E, toegepast in een voedingssupplement dat bedoeld is ter ondersteuning van het behandelen van verhoogde LDL (lage densiteit lipoproteïnen) en triglyceridegehalte (hypertriglyceridemie) in het bloed, reumatoïde artritis, schilferige huid (eczeem), ADHD en daar aan gerelateerde aandoeningen. De teunisbloemolie bevat onder andere veel gamma-linoleenzuur (GLA) en valt onder de omega-6 vetzuren.
Olea europaea Olijf of Europese olijf. Van de Olijfboom gebruikt men de bladeren en vruchten. Uit de vruchten wordt de, ook geneeskrachtige, vette olie gewonnen. Dit is natuurlijk de olijfolie die ook steeds in de keuken prima van pas komt.
Ononis spinosa Kattedoorn. Men noemt de Ononis spinosa ook wel Ezeldistel, Ezelskruid, Gedoornd stalkruid, Heidoorn, Hetegal, Hondsmelk, Kraaidoorn, Ossebreke, Ossenbreker, Prangwortel, Schapedistel of Schapedoorn. De bladeren (Folia), bloemen (Flores) en wortel (Radix) van de plant kunnen worden gebruikt. De Ononis spinosa vindt ook toepassing in de homeopathie.
Onopordum acanthium Wegdistel. Men gebruikt het kruid van deze stekelige distel.
Ophioglossum vulgatum Addertong. De hele plant kan geneeskundige toepassing vinden.
Ophiopogon japonicus De Ophiopogon japonicus noemt men in China 'Mai Men Dong'. Van het kruid wordt de knolwortel (Tuber) of de wortel (Radix) toegepast. De farmaceutische naam wordt dan Radix seu Tuber Ophiopogonis. Zowel de wortel als de knolwortel worden voor gebruik zongedroogd. De letterlijke vertaling van Mai Men Dong blijkt Wintertarwe te zijn. Men noemt een zoete en licht bittere smaak. Het kruid Mai Men Dong heeft een natuurlijke binding met de Long, Maag en de hartmeridiaan. Het koelt de Warmte, voedt het Yin en verbetert de aanmaak van lichaamsvochten bij een boven normaal vochtverlies, dit onder andere door hevig transpireren. Meer in het bijzonder is het kruid werkzaam tegen droge hoest en droge keel veroorzaakt door droogte in de Long, hartkloppingen en nervositeit door opstijgend Hart-Vuur, constipatie door hitte en droogte in de darmen, maagpijn door hitte in de Maag en slapeloosheid. Mai Men Dong wordt ook, samen met andere kruiden, toegepast in diverse kruidenformule's en wordt ingedeeld onder de toniserende ofwel versterkende kruiden (tonica) die organen in het lichaam die verzwakt zijn voeden en hun functioneren versterken. Hier onderscheidt het kruid zich als een tonicum voor Yin.
Orchis mascula Mannetjesorchis. Men noemt de Orchis mascula ook wel Hondsklootjes of Kinderhandjes. De knollen van de plant zijn bruikbaar.
Orchis morio Harlekijn. Voor de medisch te gebruiken delen noemt men de dochterknollen. De belangrijkste werkzame stoffen blijken de slijmstoffen.
Origanum creticum Griekse origanum. Men gebruikt het kruid (Herba) en de uit de plant gewonnen olie (Oleum).
Origanum dictamnus Kretenzer marjolein. Ook deze soort Marjolein is bruikbaar in de keuken en wat betreft de genezende werking blijkt dit kruid op de Polei (Pulegium vulgare) te lijken.
Origanum majorana Majoraan of Echte marjolein. Een andere naam voor de Origanum majorana is Majorana hortensis of Worstkruid. Het verse sap en de uit de plant geperste etherische (vluchtige) olie kan aangewend worden. De Origanum majorana wordt naast een functie als keukenkruid ook ayurvedisch en homeopatisch toegepast.
Origanum vulgare Wilde marjolein of Marjolein. De Origanum vulgare wordt ook Dost, Oregano, Orego of Origanum vulgaris genoemd. Men gebruikt van het kruid de bovenste delen ofwel bloeiende toppen, dus niet de wortels. De Origanum vulgaris wordt in de Ayurveda, homeopathie en als kruid in de keuken gebruikt. Als werkzame bestanddelen noemt men onder andere bioflavonoïden, polyfenolcarbonzuren, etherische ofwel vluchtige olie, fenolen zoals carvacrol, calcium, ijzer, koper, magnesium, niacine (vitamine B3), riboflavine (vitamine B2), thiamine (vitamine B1), vitamine B6, vitamine C en vitamine E.
Toegepast in een voedingssupplement samen met een aantal andere kruiden kan het behandelen van gewrichtsontsteking (artritis), pijnlijke gewrichten en spieren bevordert worden. In een ander supplement ondersteunen de daarin geformuleerde kruiden het behandelen van antibiotica geassocieerde diarree (AAD), winderigheid ofwel gasophoping in de darmen (flatulentie), een ontregelde darmflora, reisziekte (turista), een te losse stoelgang of opgeblazen gevoel. Als eigenschappen van de Origanum vulgare worden genoemd: antibacterieel, antioxydant, schimmeldodend (onderdrukt ook de groei van Candida albicans), bestrijdt parasieten, verkleint de schadelijke werking van o.a. door enzymatische processen ontstane vrije radicalen in het lichaam, weert onstekingen en bevordert de speekselafscheiding (salivatie).
Origanum vulgaris Wilde marjolein of Marjolein. Zie de Origanum vulgare hierboven.
Orthosiphon stamineus Indische blaas- en nierthee. Ander namen voor de Orthosiphon stamineus zijn: Kattesnor, dit vanwege de zeer lange meeldraden, en Koemis Koetjing. Toegepast wordt het hele kruid (Herba), het blijkt een urinedrijvende (diuretische) werking te bezitten.
Oryza sativa Rijst. Ook (volle) rijst bezit geneeskrachtige eigenschappen. Na droging is het zetmeel te gebruiken. De ontkiemende granen van de rijst worden in China 'Gu Ya' genoemd. Men noteert een zoete smaak.
Osmunda regalis Koningsvaren. Men noemt de Osmunda regalis ook wel Bloeiende varen, Druivenvaren, Pluimvaren of Watervaren. Voor een geneeskrachtige werking kan de wortelstok ingezet worden.
Ostrea gigas Oester. De verzamelde Oesterschelpen worden eerst ter droging gelegd om dan vervolgens tot fijn poeder te worden vermalen. Als farmaceutische naam zien we Concha Ostreae. De naam in China is 'Mu Li'. Men noteert een zoute smaak. Mu Li vindt toepassing in een kruidenformule. Als eigenschappen worden genoemd het bedaren van de geest en matigen van een stijgende Lever-Yang bij het behandelen van angst, hartkloppingen, nervositeit, prikkelbaarheid, rusteloosheid, slapeloosheid en stress. De kruiden voorkomen tevens een door zwakte veroorzaakt verlies aan lichaamsvocht zoals door bedplassen (bedwateren of enuresis), witte vloed (fluor albus of leukorroe), nachtelijke zaadloop (spermatorroe) of bloedingen van de baarmoeder. Men deelt Mu Li in onder de kruiden die de geest bedaren. In deze groep vinden we kalmerende mineralen en kruiden die een bevorderende werking op het slapen hebben en kalmerend voor nerveuze spanningen zijn. In deze groep onderscheidt de Oesterschelp zich als een zwaar kalmerend middel.
Oxalis acetosella Witte klaverzuring. Andere namen voor de Oxalis acetosella: Klavertjeswier, Koekoeksbrood en Zure klaver. Het blad (Folia) en de verse wortel (Radix) zijn toe te passen.
ABCDEFGH I JKLMNOPQRSTUVWXYZ