Lab testen en aandoeningen

U vindt op deze pagina een overzicht van een aantal aandoeningen of ziekten met de daarbij geadviseerde onderzoeken die door het laboratorium van RP Vitamino Analytic kunnen worden uitgevoerd. Het laboratorium is in Kamperland gevestigd en besteedt het grootste deel van de tijd aan het uitvoeren van onderzoek. Dit voor artsen en therapeuten die complementair werken.
Op het tweede gedeelte van deze pagina vindt u de onderzoeken zoals deze op het benodigde aanvraagformulier vermeld staan.
De verschillende testen hieronder hebben een link naar de juiste positie op de pagina met meer uitgebreide informatie over de onderzoeken die in het laboratorium uitgevoerd kunnen worden. Waar niet anders vermeld staat wordt de test gedaan door het onderzoeken van de ontlasting ofwel feces.

Aandoeningen en ziekten


De onderstaande aandoeningen met de geadviseerde onderzoeken staan voor het gemak op alfabetische volgorde.
allergie:
• chronische problemen met het slijmvlies:
Onder deze chronische slijmvliesproblemen kunnen onder andere worden gerekend: otitis of oorontsteking, sinusitis of ontsteking van een bijholte in de neus en vaginitis ofwel een ontsteking van het slijmvlies van de vagina.
Het Feces programma, parasitologie, virulente factoren, secretoir IgA, EPX, bèta defensin, alfa-1 antitrypsine (alle feces) en indikan-skatol (in urine) .
• chronische vermoeidheid:
• Colitis ulcerosa:
• hoofdpijn:
Het Feces programma, EPX, alfa-1 antitrypsine, antigliadine IgA en transglutaminase.
Indien EPX een verhoogde waarde laat zien wordt ook een waterstof ademtest op lactose en/of fructose aanbevolen.
• huidaandoeningen:
• immuniteitsdeficiëntie:
Een gebrekkig (deficiënt) werkend immuunsysteem ofwel slechte afweer van het lichaam.
Het Feces programma, parasitologie, virulente factoren, secretoir IgA, bèta defensin, alfa-1 antitrypsine (alle feces) en indikan-skatol (in urine).
• leaky gut syndroom:
Het leaky gut syndroom ofwel lekkende darm syndroom.
Het Feces programma, parasitologie, virulente factoren, secretoir IgA, bèta defensin en alfa-1 antitrypsine.
• maagaandoeningen:
• morbus Crohn, ofwel de ziekte van Crohn:
• opgeblazen gevoel:
• prikkelbare darm syndroom ofwel IBS:
• reumatische aandoeningen:
• vaginale infecties:
• verteringsproblemen:


Het aanvraagformulier

De indeling van het aanvraagformulier voor de verschillende onderzoekenEen kijkje in het laboratorium in het laboratorium bestaat uit de volgende onderdelen: De verschillende links in het bovenstaande lijstje brengen u naar de items zoals die te vinden zijn op het aanvraagformulier.

Micro-ecologie


De micro-ecologie is onderverdeeld in de: intestinale micro-ecologie, vaginale micro-ecologie, virulente factoren en een micro-biologische screening.

Intestinale micro-ecologie:


bacteriologie:
De entero-pathogene bacteriën gedifferentieerd inclusief Helicobacter pylori.
feces programma:
De aërobe en anaërobe flora, het aantal kiemen gedifferentieerd, de mycologische cultuur, de zuurgraad of pH-waarde en de spijsvertering.
intestinale flora:
Aërobe en anaërobe flora, het aantal kiemen gedifferentieerd, de zuurgraad of pH-waarde en de spijsvertering.
mycologie:
De mycologische structuur gedifferentieerd.
parasitologie:
Entamoeba, Blastocystis hominis, Giardia lamblia (het is géén Gardia!), Cryptosporidium, wormen en wormeitjes.
• preventieve gezondheidscheck van de darm:
Dit is geen op zichzelf staand onderzoek maar een pakket van 7 verschillende testen:
Het feces programma, calprotectine, alfa-1 antitrypsine, EPX ofwel het eosinofiele proteïne-X, de pancreas elastase, de galzuren en het secretoir IgA ofwel sIgA.


Vaginale micro-ecologie:


mycologie:
Gisten en schimmels. Deze testen op mycologie en de vaginale flora worden uitgevoerd op een vaginaal uitstrijkje wat gemaakt is.
vaginale flora:
De aërobe en anaërobe flora, mycologie en de zuurgraad of pH-waarde.


Virulente factoren:


De virulente factoren worden getest van:
  • de darmflora,
  • de vaginale flora middels een uitstrijkje, en
  • per potentieel pathogeen of ziekteverwekker, op de ontlasting en/of een uitstrijkje.


Micro-biologische screening:


bacteriologie en
mycologie.
Voor deze beide testen moeten de specimen oftewel geslachten van een bacterie of schimmel worden opgeven.

Bacteriële kolonisatie van de dunne darm


De bacteriële kolonisatie van de dunne darm en het overgroei syndroom of SBOG:
  • waterstof-ademtest op glucose voor het bovenste deel van de dunne darm.
  • indican of indicaan en skatol voor het onderste deel van de dunne darm.
Voor de waterstof-ademtest dient een testkit aangevraagd te worden. Voor de indican en skatol test is urine benodigd.

Onderzoek van maag- en darmaandoeningen


colon:

• tumor M2PK, de basistest.

hemoglobine:

• hemoglobine.

maag:

Helicobacter pylori.

preventief onderzoek van colon-rectaal kanker (carcinoom):

• tumor M2PK, calprotectine, hemoglobine-haptoglobine-complex en hemoglobine.

Darmontstekingen


Ontstekingen in de darm:

PMN elastase, calprotectine en alfa-1 antitrypsine.

Slijmvliezen


Immuniteit van de slijmvliezen:

secretoir IgA ofwel sIgA in verband met de lokale lichaamsafweer en bèta defensin.

Maldigestie en malabsorptie


Maldigestie is een stoornis in de vertering van voedingsstoffen. Een tekort aan gal of enzymen voor de vertering dan wel een slecht verlopende menging van voedsel kunnen hier de oorzaak van zijn. Wanneer producten van de spijsvertering onvoldoende opgenomen worden spreekt men van malabsorptie. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. In beide situaties betreft het de darm.

De spijsvertering:

pancreas elastase en de galzuren.

Voedingsmiddelen intolerantie en allergie


Een intolerantie voor voeding of een allergie:

EPX, het eosinofiele proteïne X.

Gluten intolerantie:

antigliadine IgA-antistof, en transglutaminase.

Lactose en fructose intolerantie:

• waterstof-ademtest op lactose en de waterstof ademtest op fructose.

Screening


In het woordenboek staat dat screening een streng onderzoek betekent.
  • multi-elementenanalyse van een pluk haar. Deze haaranalyse betreft het testen van 39 elementen of spoorelementen. Bij de uitslag wordt een individuele medische beoordeling gevoegd.
  • SKB test, een verfijnd diagnostisch instrument dat bestaat uit een combinatie van twee - ook apart uit te voeren - tests op bloed. Dit zijn de ROTS test en de SKL test. Bloedafname tijdens de zwangerschap moet apart op het aanvraagformulier aangekruist worden.
Voor de inhoud van deze pagina is naast eigen onderzoek natuurlijk ook gebruik gemaakt van het aanvraagformulier en documentatie van RP Vitamino.
Niet alle hierboven genoemde onderzoeken worden door de verschillende zorgverzekeringen vergoed. Wanneer er wel wordt vergoed is dit meestal een gedeelte van de kosten.
Voor deze onderzoeken is er naast een aanvraagformulier ook materiaal voor de afname en het verzenden beschikbaar.