Acupunctuur

Voor het ontstaan van de acupunctuur moeten we waarschijnlijk terug tot enige duizenden jaren voor het begin van onze jaartelling. Het is een complementaire geneeswijze die weliswaar niet algemeen erkend is maar evenwel breed aanvaard wordt. Acupunctuur wordt vooral in China veel toegepast maar wint in de rest van de wereld, ook in Nederland, steeds meer terrein. Het woord acupunctuur wordt gevormd uit acus (is naald) en punctura (is punctie of prik).

Tijdens een behandeling worden er specifieke punten op het lichaam gestimuleerd door het inbrengen van een zeer dunne naald in de huid en het onderliggend bindweefsel. Acupunctuur is geen alternatief voor de reguliere geneeskunde maar een aanvulling hierop (complementair). Behandelen met acupunctuur vergroot de weerstand die het lichaam van nature heeft, doet de levenslust stijgen en werkt verhogend op de pijndrempel.

De werking


In het lichaam bevinden zich zogenaamde meridianen, zeg maar onzichtbare banen, waarlangs de Yin en Yang energieën lopen. De onlosmakelijke en tegengesteld werkende krachten Yin en Yang lopen voortdurend in elkaar over maar kunnen uit balans raken. Een netwerk van energie wordt gevormd door alle meridianen te zamen terwijl elke meridiaan bij een bepaald orgaan in het lichaam hoort. Elke meridiaan kent een zeker aantal punten die op zich in contact staan met een bepaalde functie of orgaan in het lichaam.
Een acupuncturist(e) kan met behulp van naaldjes doelgericht energieën stimuleren of ze juist temperen. In de meeste gevallen voel je bijna niets bij het plaatsen van een naaldje. Er wordt in de praktijk vanzelfsprekend gewerkt met steriele wegwerpnaalden. Tijdens een behandeling met acupunctuur wordt er door veel mensen een diepe ontspanning en het toenemen van energie ervaren.

De diagnose


Het uitgebreide vraaggesprek of anamnese:

Als voorbereiding op een behandeling met acupunctuur wordt er eerst uitvoerig over de klacht of klachten gesproken. Er wordt door mij gevraagd naar b.v. de stoelgang (spijsvertering), urine, dorst, hitte, koude, eetlust, het slaappatroon, wat u zoal drinkt, het ontstaan van de ziekte of eerder doorgemaakte ziekten dan wel aandoeningen. Bij een vrouwelijke klant is natuurlijk ook de menstruatiecyclus van groot belang. In het dagelijks leven moeten lichaam en geest als een eenheid functioneren.

Het nauwkeurig observeren:

Het goed naar een klant kijken kan al een schat aan informatie opleveren. Zoals kijken naar het gelaat, haar (glans of dof), de houding, huid (ook de kleur), lichaamsbouw, nagels en de manier van bewegen (motoriek).

De pols nemen:

Tijdens een consult bij een regulier werkende arts betekent het 'eventjes de pols opnemen' de telling van het aantal hartslagen per minuut en of dit ritme gelijkmatig is. Voor iemand die opgeleid is in de traditionele Chinese geneeswijzen is het voelen van de pols echter nog steeds zeer belangrijk om tot het stellen van een juiste diagnose te geraken. De pols kan, op beide armen, op 3 plaatsen op 3 verschillende diepten gevoeld worden. Hier kan de breedte, diepte, snelheid en spanning van de pols bepaald worden om zo meer te weten te komen over de energie in de organen van het lichaam.

Wat de tong te vertellen heeft:

Bij de acupuncturist mag u ongestraft de tong uitsteken. Tijdens de tongdiagnose kijk ik naar o.a. aanslag (beslag), kleur, vorm en de mate van vochtigheid van de tong. Verder de eventuele aanwezigheid van kloofjes of pukkeltjes. De tong geeft een goed beeld omtrent de staat van gezondheid (energiesituatie) van een patiënt, dit zowel voor acute als chronische condities.

Indicaties


Acupunctuur blijkt in de praktijk vooral goed inzetbaar te zijn bij chronische pijnklachten. Er is door de wereld gezondheidsorganisatie, de WHO, een lijst met indicatiegebieden voor therapie met acupunctuur (stand: juni 2007) opgesteld. De Nederlandse vereniging voor acupunctuur, de NVA, publiceert ook een lijst met indicaties (stand: maart 2009). Volgens gedaan onderzoek blijkt acupunctuur ook werkzaam bij osteoarthritis, artritis die zich ook uitstrekt tot het bot.

Een acupunctuurbehandeling wordt ook wel ondersteund door middel van cuppen of moxa dan wel een therapie met kruiden of de moxalamp. Al deze vormen van behandelen zijn ook onderdeel van de traditionele Chinese geneeswijzen, de TCM of TCG.
Van belang is te beseffen dat bepaalde aandoeningen waarbij al anatomische veranderingen in het lichaam zijn opgetreden niet met acupunctuur te genezen zijn. Verbetering in functioneren en verlichting van pijn kan een behandeling met acupunctuur wel teweeg brengen.
Omhoog