Indicaties voor acupunctuur (WHO)

Acupunctuur blijkt in de praktijk vooral goed inzetbaar te zijn bij chronische pijnklachten. De wereld gezondheidsorganisatie (WHO) heeft een lijst met indicatiegebieden voor therapie met acupunctuur opgesteld (stand: juni 2007). We hebben ze hier voor u op alfabetische volgorde gezet:

Bewegingsapparaat:

 • Dupuytren contractuur in een vroege fase
 • Guillain-Barré syndroom
 • rugpijnen, bijvoorbeeld na een HNP operatie (hernia nuclei pulposi)
 • schouderpijnen
 • Sudeck-dystrofie
 • tenniselleboog
 • verlammingen (slappe of spastische), bijv. na een hersenbloeding, kinderverlamming
 • whiplash.

Doorbloeding:

 • claudicatio intermittens, perioden van hinken of mank lopen en pijn in de benen
 • varices klachten (spataderen).

Hormonaal:

 • menstruatiestoornissen
 • premenstruele pijnen
 • suikerziekte.

Luchtwegen:

 • acute bronchitis
 • acute verkoudheid en griep
 • allergie
 • bijholte-ontsteking en keelpijnen.
 • CARA, chronische aspecifieke respiratorische aandoeningen. Onder deze naam verzamelt men aandoeningen van de slijmvliezen van de ademhalingsorganen. Deze aandoeningen kunnen van allergische, bacteriële, hyperreactieve of virale aard zijn.

Psychisch:

 • depressie
 • fobieën (angststoornissen)
 • nervositeit (zenuwachtigheid)
 • psychische labiliteit.

Spijsverteringsstelsel:

 • diarree
 • maagslijmvlies-ontsteking
 • ontstekingen aan de dikke darm of dunne darm
 • slokdarmkrampen
 • spastisch colon, het prikkelbaredarmsyndroom of PDS
 • verstopping.

Urinewegen en geslachtsorganen:

 • bedplassen
 • blaasontsteking
 • prostaathypertrofie en prostatitis
 • vruchtbaarheidsstoornissen (bepaalde).

Overige:

 • aangezichtspijnen (facialis parese)
 • hoofdpijn
 • kiespijn na het trekken van een tand of kies
 • migraine
 • slaapstoornissen
 • syndroom van Ménière
 • tandvleesontstekingen
 • uitputtingstoestanden, zowel geestelijk als lichamelijk.
Volgens gedaan onderzoek blijkt acupunctuur ook werkzaam bij osteoarthritis, artritis die zich ook uitstrekt tot het bot.

Een acupunctuurbehandeling wordt ook wel ondersteund door middel van cuppen of moxa dan wel een therapie met kruiden of de moxalamp. Al deze manieren van behandelen zijn ook onderdeel van de traditionele Chinese geneeswijzen, de TCM of TCG.
Van belang is te beseffen dat bepaalde aandoeningen waarbij al anatomische veranderingen in het lichaam zijn opgetreden niet met acupunctuur te genezen zijn. Verbetering in functioneren en pijnverlichting kan een behandeling met acupunctuur wel teweeg brengen.
Tijdens de menstruatie en gedurende de zwangerschap, reeds vanaf de derde maand, kunnen bepaalde acupunctuurpunten beter niet of helemaal niet gebruikt worden.
Omhoog