Vergelijking van natuurlijk mineraalwater

Volgens de vereniging Nederlandse frisdranken industrie (NFI) is natuurlijk mineraalwater en bronwater onbewerkt water uit een natuurlijke onderaards gelegen bron. Deze bronnen vinden hun oorsprong in, vanzelfsprekend, water. We denken hierbij aan regenwater, grondwater en gesmolten sneeuw dat in de grond zakt. Op zijn lange tocht door de diverse aardlagen neemt dit water mineralen en andere nuttige stoffen op. Deze stoffen geven een toch wel bijzondere samenstelling aan het water. Tegelijkertijd ontdoen klei-, zand-, en andere aardlagen het water van verontreinigingen. Dit proces kan jaren, soms zelfs eeuwen, duren. Uiteindelijk verzamelt het water zich in bronnen die meestal honderden meters diep onder het aardoppervlak liggen.

Veel mensen blijken in plaats van water uit de kraan, we noemen het ook wel drinkwater of leidingwater, de voorkeur te geven aan de een of andere fles gevuld met bron- of mineraal-water. Dit, naar hun eigen zeggen, omdat ze het drinkwater uit de kraan niet (meer) vertrouwen.
Door dit alles 'geprikkeld' zijn we een aantal flessen en een pak, afgevuld met mineraalwater, eens nader gaan bekijken. Dit artikel past in een serie van vergelijkende artikelen die reeds eerder op onze website verschenen. We vergeleken hier multi-aminozuren, multi-mineralen en multi-vitaminen. Zie hiervoor de pagina met artikelen.

Merken en bronnen van mineraalwater


Wereldwijd bestaan er enige duizenden merken mineraalwater. Het aantal bronnen waar dit water gewonnen wordt is beduidend geringer in aantal.
Dit aantal eerder genoemde merken is, voor een overzichtelijke tabel, een beetje te veel van het goede. Voor deze vergelijking bieden de verschillende supermarkten toch wel een aardige verscheidenheid aan mineraalwater te koop aan. De tabel op deze pagina toont ons snel de onderlinge verschillen van 6 verschillende merken mineraalwater.

Dit artikel is geen test op kwaliteit. We hebben ook niet de intentie hier over deze producten een oordeel te vellen, er een waarde aan toe te kennen of ze een (rapport)cijfer te geven. Iedere hier vergeleken fles of pak kan wellicht gekocht worden bij een willekeurige supermarkt bij u in de buurt.
De bij deze verpakkingen met mineraalwater behorende merknamen hebben we weggelaten ...

De waarden van de analyse


Alle waarden in de tabel staan genoteerd in 'mg' wat natuurlijk milligram betekent. De waarden gelden steeds voor één liter van het betreffende mineraalwater. Een lege cel in de tabel geeft aan dat er geen opgave op het etiket van dit product te vinden was.
Het < teken voor een aantal waarden betekent: kleiner dan.
De inhoud van alle vergeleken producten was koolzuurvrij, dus geen 'prik' of 'bubbeltjes'. Alle flessen zijn gemaakt van zacht 'plastic' ofwel PET flessen ...

Analyse: [ 1 ] Water 1: Water 2: Water 3: [2] Water 4: Water 5: Water 6:
Calcium (Ca) 59.1 4.5 47.0 102.0 80.0 120.0
Kalium (K) 7.8 0.5 0.6 2.7 1.0 19.0
Magnesium (Mg) 18.4 1.3 3.4 13.0 26.0 16.7
Natrium (Na) [3] 8.5 [4] 3.0 10.6 [5] 5.0 6.5 [4] 11.3
Chloride (Cl) 7.5 5.0 10.3 5.0 6.8 43.0
Fluoride (F) 0.3   <0.1     <0.3
Waterstofcarbonaat (HCO3) 289.0 15.0 170.0 360.0 360.0 300.0
Ammonium (NH4)           <0.05
Nitraat (NO3) <0.3 1.9 <1.0 <0.5 3.7 <1.0
Nitriet (NO2) <0.02     <0.01   <0.1
Kooldioxide (CO2)           -
Sulfaat (SO4) 10.0 4.0 <1.0 14.0 12.6 73.0
Silicaat (SiO2)   7.0     15.0  
Droogrest   33.0 170.0   309.0 540.0

De zogenaamde droogrest ontstaat door een liter water gedurende enige uren op 180 graden Celsius te verhitten. In deze tijd verdampt het water zodat er alleen een aantal milligrammen droog poeder overblijft, de droogrest of het residu dus.

Het geleidingsvermogen en de pH


Het electrische geleidingsvermogen of EC van de verschillende merken mineraalwater hebben we zelf bepaald. De metingen zijn uitgevoerd met een temperatuur gecompenseerde (ATC) digitale meter. De nauwkeurigheid van dit meetinstrument is 2% en de resolutie bedraagt 1 µS/cm. De EC-waarden in de kleine tabel staan dan ook in µS/cm, oftewel: micro-Siemens per centimeter.
De pH-waarde geeft de zuurgraad van een oplossing aan. Een pH-waarde van 7 is neutraal. De hier vermelde pH-waarden werden door een aantal fabrikanten gespecificeerd.

Analyse: Water 1: Water 2: Water 3: Water 4: Water 5: Water 6:
EC [6] 409.0 41.0 268.0 675.0 514.0 805.0
pH - waarde   6.0 7.6   7.2 7.7

Ter vergelijk is het onderstaande lijstje met metingen ook wel interessant:
  • vers kraanwater (Haarlem, 28 maart 2008): 593 µS/cm.
  • water uit onze waterkan (merk Brita): 407 µS/cm.
  • water uit een eigen zogenaamd omgekeerde osmose-apparaat: 39 µS/cm.
Ook deze EC-waarden zijn weer eigen metingen. De meeste anorganische basen, zouten en zuren die in water opgelost zijn vormen een behoorlijk goede geleiding. Zo te meer van deze anorganische stoffen er in het mineraalwater opgelost zijn zo te hoger de gemeten EC-waarde uitpakt.

Een aantal van de producenten zegt een goede verhouding van mineralen te bieden. 4 van de 6 etiketten leert ons dat het betreffende mineraalwater geschikt is voor de bereiding van babyvoeding of flesvoeding. De etiketten van 'water 4' en 'water 5' vermelden dit niet. De prijzen van deze verpakkingen mineraalwater liepen, omgerekend per liter, uiteen van 23 tot maar liefst 59 Eurocent! Het bedrag dat een kubieke meter van deze mineraalwatertjes zal gaan kosten hebben we maar even niet uitgerekend ...

Update 15 maart 2009


Het is inmiddels al weer een jaar geleden dat we deze vergelijking van mineraalwater hebben samengesteld. Van twee van de vergeleken merken waren er weer flessen water in huis en, ge raadt het al, we bekeken natuurlijk de etiketten. Water nummer 2 bleek gedurende dit jaar geen wijzigingen op te leveren. Met water nummer 4 was dat echter wel even anders! Hier onder de gegevens op het huidige etiket vergeleken met de vroegere waarden:

Analyse van alleen water 4: [ 1 ] Water 4 (maart 2008): Water 4 (maart 2009):
Calcium (Ca) 102.0 132.0
Kalium (K) 2.7 3.2
Magnesium (Mg) 13.0 21.7
Natrium (Na) 5.0 27.2
Chloride (Cl) 5.0 67.1
Fluoride (F)    
Waterstofcarbonaat (HCO3) 360.0 135.0
Ammonium (NH4)    
Nitraat (NO3) <0.5 7.9
Nitriet (NO2) <0.01 <0.005
Kooldioxide (CO2)    
Sulfaat (SO4) 14.0 260.0
Silicaat (SiO2)    
Droogrest    

Bij verder lezen op het etiket blijkt de bron die dit mineraalwater levert een andere te zijn. Het water komt nu uit een Duitse bron terwijl voorheen een Nederlandse bron de leverancier was. Zo giet je zogezegd van de ene fles op de andere een 13-voud aan chloride (Cl), ruim 16 keer meer nitraat (NO3) en bijna 19 keer zoveel sulfaat (SO4) door je keelgat naar binnen...!

Met de hulp van een aantal testdozen en de Bicom (Bioresonantie) of met electroacupunctuur is het mogelijk om verschillend mineraalwater en de diverse mineralen te testen.
Voetnoten:
[1] Het aantal milligram mineralen of andere stof per liter mineraalwater.
[2] Als enige product geeft men hier aan dat het om een gemiddelde analyse gaat.
[3] Op grond van het gehalte aan natrium kun je stellen dat 'water 2' eigenlijk het beste bij een zoutarm dieet past!
[4] Vermeld staat: geschikt voor een zoutarm dieet.
[5] Op het etiket staat: van nature natriumarm zodat het water onbeperkt gedronken kan worden, zelfs bij een zoutarm dieet. Dit mineraalwater bevat echter het op één na hoogste gehalte aan natrium ...
[6] De waarde van het EC of electrisch geleidingsvermogen staat genoteerd in µS/cm oftewel: micro-Siemens per centimeter.
Omhoog