Verklarende woordenlijst: M

Op deze pagina een tabel die afkortingen, medische termen en een aantal moeilijke woorden verklaart. Deze vinden hun toepassing in de biochemie, reguliere-, alternatieve-, additieve- en complementaire geneeskunde. In deze tabel staan alle woorden die met een 'M' beginnen. Voor de andere letters van het alfabet hebben we aparte pagina's gemaakt. Deze zijn te bereiken via het horizontale link-alfabet direct boven en onder de tabel.
ABCDEFGH I JKL • M • NOPQRSTUVWXYZ
Afkorting of woord: Verklaring:
M 1: Myopie, bijziendheid of 'kippigheid'.
2: Het essentiële aminozuur methionine.
MA 1: Mono-amine.
2: Medisch adviseur.
3: Membraan antigeen.
MAA 1: Melanoom geassocieerd antigeen.
2: Monocyclisch aromatisch amine.
MAAZ Management aankopen en aanbestedingen in de zorg.
MAb Monoklonaal antilichaam.
MAC 1: Medisch advies college.
2: Maximaal aanvaardbare of toegestane concentratie.
3: Mycobacterium avium complex.
4: Membraan aanvals-complex.
5: Minimale alveolaire concentratie.
Maceratie Het week maken.
Macro- of makro- In samenstellingen: groot.
Macrofaag Tezamen vormen de macrofagen, als verzamelnaam, het zogenaamde macrofagensysteem of MPS. Een macrofaag wordt afgeleid van een monocyt, komt voort uit het beenmerg en wordt ook wel een mono-nucleaire fagocyt genoemd. Populair gezegd vreten de macrofagen de vreemde, kwaadaardige of niet lichaamseigen deeltjes op.
Macroglia Het macroglia wordt ook wel astroglia genoemd en is het gedeelte van de neuroglia dat gevormd wordt door de astrocyten.
Macula Vlek.
MAd Mucosa-adhesie.
MAD Multipele acyl dehydrogenase.
MAdCAM Mucosa-adhesie CAM, ofwel mucosa-adhesie cellulair adhesie-molecuul.
MADI Maatschappelijke dienstverlening.
MaDiDo Maatschappelijke dienstverlening aan doven.
MAE Medisch adviseur van de entadministratie.
MAF 1: Macrofaag activerende factor.
2: Meerjaren afspraak farmaceutische hulp.
Magma Een kneedbare, deegachtige substantie.
Magnesium Een sporenelement wat we voornamelijk in de cellen aantreffen.
MAHA Micro-angiopatische hemolytische anemie.
MAI 1: Mitose activiteits-index.
2: Mycobacterium avium intracellulare.
MAL 1: Methyl aminolevuline.
2: Mobiele afnamelocatie. Men doet een proef met een MAL in de regio zuid-oost Nederland. Dit in verband met de grote afstanden die bloeddonors wonend op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden en in West-Brabant af moeten leggen voordat ze een afnamelocatie bereiken. De mobiele afnamelocatie kan naar de donors toekomen.
Malaria Een parasitaire infectieziekte die gepaard gaat met een afwisselend optredende hoge koorts. Verantwoordelijk hiervoor is de Plasmodium parasiet.
Maldigestie Het niet voldoende verteren van voedingsstoffen in de darm.
MALI Qua motoriek zijn alle ledematen intact.
Maligne Kwaadaardig.
Malresorptie Een gebrekkige opname van stoffen in de voeding door de darmen.
MALT 1: Slijmvlies of mucosa geassocieerd lymfatisch weefsel (lymfeweefsel of lymfoïde weefsel). Zie ook: BALT, CMIS, GALT, MIS, NALT en SALT.
2: Munich alcoholisme test. Deze MALT is een gevalideerde vragenlijst die, door iedere patiënt waarbij de verdenking op overmatig gebruik van alcohol bestaat, dient te worden ingevuld.
Maltose Moutsuiker.
MAMC Maximale ademminuut capaciteit.
Mammografie Röntgenografie van de vrouwenborst (mamma).
MAMV Maximale ademminuut volume.
Man Mannose.
MAN Milieu actiecentrum Nederland.
Mangaan Een sporenelement.
Manifest Duidelijk herkenbare of waar te nemen verschijnselen.
Manniet of mannitol Een in vele planten voorkomend suiker.
Manueel Door middel van het gebruik van de handen.
MAO 1: Monoamine-oxidase. MAO is een enzym dat de monoamines noradrenaline en serotonine inactief maakt.
2: Maximale zuuruitscheiding. De afkorting MZU wordt ook gebruikt.
MAP 1: Morning-after pil.
2: Gemiddelde slagaderlijke bloeddruk.
3: Microtubuli geassocieerd proteïne.
MAPK Mitogeen-geactiveerde-proteïne-kinase.
MAR 1: Medische adviesraad.
2: Medisch aansprakelijkheids-risico.
MAS 1: Monoklonale antistof.
2: Meconium aspiratie syndroom.
MASP Manna bindend proteïne-geassocieerd serine proteïnase.
Mastalgie Pijn in de borstklier.
Mastitis Ontsteking van de borstklier.
Mastocyt Mastocyten of mestcellen zijn basofiel gekorrelde cellen. We vinden ze hoofdzakelijk in de darm, de huid, de neus en het slijmvlies van de bronchi. Ze kunnen, tijdens contact met een bepaald antigeen, stoffen zoals eiwitsplitsende enzymen, heparine, histamine en serotonine aanmaken.
Materie of materia Grondstof, stof of substantie.
Maturatie Rijping, rijpingsproces of het rijp worden.
Mb Afkorting voor myoglobine.
MBB Medisch beeldvormer en bestralings-therapeut.
MBL Manna-bindend lectine.
MBOG Maatschappij ter bevordering van de orthomoleculaire geneeskunde.
MBOV 1: Middelbare beroepsopleiding verpleegkunde.
2: Middelbaar beroepsonderwijs verpleegkundigen.
MBP 1: Primair elementair proteïne.
2: Manna-bindend proteïne.
3: Myeline elementair proteïne.
MBRT Medisch beeldvormende radiotherapeutische techniek.
MBTB Mentaliteit, bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid.
MBWO Medisch biologisch wetenschappelijk onderzoeker. Zie ook: SMBWO.
Mc Megahertz of megacycle. 1 megahertz = 1 miljoen Hertz.
MC 1: Methylcobalamine.
2: Mestcel.
3: Medisch centrum.
MCAD Middellange keten vet acyl dehydrogenase.
MCAT De gemiddelde dikte van een rode bloedcel.
MCA Medisch centrum Alkmaar.
MCD De gemiddelde diameter van een rode bloedcel.
MCFA Middellange keten vetzuren, soms ook afgekort als MKV.
MCG 1: Meervoudig complex gehandicapt.
2: Maatschappelijke component van genomics-onderzoek.
MCH Het gemiddeld gehalte aan hemoglobine per rode bloedcel.
MCHA Microcrystalline hydroxyapatiet.
MCHC Gemiddelde cel-hemoglobine-concentratie.
MCL Medisch centrum Leeuwarden.
MCM Medisch centrum Middelburg.
MCP 1: Macrofaag chemotactisch proteïne.
2: Monocyt chemoattractant (aantrekkend) proteïne.
MCPA Methyl-chloorfenoxy azijnzuur.
MCS Meervoudige chemische sensitiviteit.
MCSOP Matrix van de communicatie systemen van p.
MCT Triglyceride met een middellange keten.
MCTD Gemengde bindweefselziekte.
MCU Melk stollings units.
MCV Gemiddeld celvolume.
MCyR Gemiddelde (mediane) cytogenetische respons.
Md Symbool voor het mendelevium element uit het periodiek systeem.
MD 1: Maculadegeneratie.
2: Doctor in de geneeskunde.
MDA Malondialdehyde. De hoeveelheid malondialdehyde in het bloed is bepalend voor de mate van oxidatieve stress in het lichaam.
MDF MDF heeft hier niets te maken met het materiaal waar je bijvoorbeeld kasten en rekken van kunt knutselen, maar betekent: macrofage deactiverende factor.
MDG Maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg.
MDGO Middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorg-onderwijs.
MDL 1: Maag-, darm- en leverziekten.
2: Nederlands genootschap van maag-, darm- en leverartsen. Het MDL is de beroepsvereniging van maag-, darm- en leverartsen. Het genootschap wil onder meer de kennis over ziekten van de spijsverterings-organen bevorderen. Hieronder vallen de slokdarm, maag, dunne darm, dikke darm, pancreas, lever en galwegen, maar tevens het peri-anale gebied.
MDMA Methyleendioxymethamfetamine, het is een opwekkend middel ofwel pepmiddel.
MDS 1: Myelodysplastisch syndroom.
2: Manisch-depressieve stoornis die ook wel een bipolaire stoornis wordt genoemd. Een manie of mania wordt gekenmerkt door bij voorbeeld een te opgewekte stemming, onbedwingbare lust of een uitgelaten gevoel. Een depressie betekent veelal een flink verlies aan interesse en plezier in vrijwel alle activiteiten die ook vaak gepaard gaat met vermoeidheid. Manisch-depressief zijn betekent het doormaken van hevige stemmingswisselingen. Deze stemmingen - die zich bewegen van manie naar depressie en omgekeerd - leven als het ware een eigen leven zonder dat daar een duidelijke aanwijzing voor bestaat. Deze stemmings-stoornis wordt niet geacht het gevolg van een lichamelijke aandoening of gerelateerd aan het gebruik van een middel te zijn. MDS verstoort in belangrijke mate de voortgang in het dagelijks leven.
MDT Multidisciplinair team.
ME Myalgische encefalomyopathie of encefalomyelitis.
MED Maximaal effectieve dosering.
Mediaal of mediaan Gelegen in de middellijn of het middenvlak, naar het midden toe.
Mediator Bemiddelaar, hulpfactor of tussenfactor. Een stof met een overdragende werking.
MEG Magneto-encefalografie. Met behulp van MEG kan men corticale en subcorticale structuren van de hersenen optekenen.
Mega- of megalo- In samenstellingen: groot.
MEGX Mono-ethylglycinexylidide.
Meiose De deling van zaad- en eicellen.
Melancholie of melancholia Zwaarmoedigheid of zwartgalligheid.
Membraan of membrana Een dunne laag weefsel of vlies.
MEN Multipele endocriene neoplasie. MEN is een syndroom met een aantal zeldzame erfelijke aandoeningen als kenmerk. Hierbij kunnen in verschillende endocriene klieren goedaardige of kwaadaardige tumoren ontstaan. Dit kan zowel op jeugdige alswel hoge leeftijd het geval zijn.
Meningokok of meningococcus Zie: Neisseria.
Mentum Kin.
MEOS Microsomaal ethanol oxiderend systeem. Het MEOS enzymsysteem in de kleinste deeltjes (microsomen) van een cel in het lichaam is betrokken bij de stofwisseling van steroïdhormonen. Verder is dit systeem actief bij het omzetten van vreemde, eigenlijk niet in het lichaam thuishorende, stoffen zoals alcohol en geneesmiddelen.
MEP Miniatuur eindplaat-potentiaal.
Meralgie of meralgia Pijn.
Mercurius Kwikzilver.
Mesenchym Het deel van het mesoderm waaruit het embryonaal bindweefsel en vaatweefsel zijn ontstaan vindt.
Mesoderm Het middelste kiemblad.
Mesologie Een combinatie van reguliere en alternatieve of complementaire geneeskunde. Bij het academisch college voor mesologie, het ACM in Amsterdam, heb ik een flink pakket kennis opgedaan.
Mestcel Zie: mastocyt.
Met (M) Het essentiële aminozuur methionine.
Metaboliet Metabolieten zijn stoffen die een rol spelen in het verloop van het proces van de stofwisseling. We kunnen:
 • Endogene metabolieten, door het organisme zelf gemaakt, zoals enzymen en hormonen en
 • Exogene metabolieten - dat zijn deze die niet door het organisme zelf kunnen worden aangemaakt - zoals de essentiële aminozuren, de spoorelementen en de meeste vitaminen onderscheiden.
Metabolisme De stofwisseling, een uiterst ingewikkeld samengaan van chemische processen in het lichaam. Als doel hebben deze naast de opwekking van energie ook de opbouw, afbraak en instandhouding van levende weefsels.
Metacarpale Middenhandsbeentje.
Metamorfose Gedaanteverwisseling van cellen en weefsels voor wat betreft hun eigenschappen en vorm.
METC Medisch-ethische toetsings-commissie.
Metra Baarmoeder.
MeTZelf Vereniging voor medische en therapeutische zelfbeschikking.
Mezzo Mezzo is de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Mezzo geeft steun, informatie en advies en behartigt de belangen van iedereen die langdurig en onbetaald voor een ander zorgt.
MF 1: Microfilament.
2: Melamineformaldehyde.
MFC Multi functioneel centrum.
MFE Multifunctionele eenheid.
MFH Maligne fibreus histiocytoom.
MFR Manosyl-fucosyl-receptor.
MFS Mononucleair fagocytensysteem, ook afgekort tot MPS.
MFZ Multifunctioneel zorgcentrum.
Mg Symbool voor het magnesium element uit het periodiek systeem.
MG 1: Microbiologie en gentechniek.
2: Myasthenia gravis. Het is een zeldzame ziekte die gekenmerkt wordt door ernstige spierzwakte.
MGC Medisch-genetisch centrum zuid-west Nederland.
MGD Militair geneeskundige dienst.
MGP Matrix Gla proteïne.
MGUS MGUS is een chronische aandoening bij mensen op oudere leeftijd. De klachten ontstaan meestal na het vijftigste jaar. Meer mannen dan vrouwen worden gehinderd door deze aandoening. In Nederland hebben naar schatting vierhonderd mensen deze zeldzame, niet erfelijke polyneuropathie. MGUS is de afkorting van monoklonale gammopathie van onbekende betekenis. Monoclonaal staat voor: van één cellijn of celsoort.
MGZ Maatschappelijke gezondheidszorg.
MHC Primair histocompatibiliteits-complex.
MHPG Methoxy-hydroxyfenyleenglycol.
MHz Afkorting van megahertz = 1 millioen Hertz.
MI Myocard infarct.
MIC Minimaal remmende concentratie.
MICU Mobiele intensive care unit.
Mierenzuur Dit zuur komt voor in mieren en brandnetels.
MIF 1: Micro-immunofluorescentie.
2: Migratie-inhibitiefactor.
MIK-V Model intern kwaliteitssysteem voor verpleeghuizen.
MILE Multifocale inflammatore leuko-encefalopathie.
Mineraal Een anorganische stof of zout.
MIP 1: Meldingscommissie incidenten patiëntenzorg.
2: Macrofaag inflammatoir (ontstekings-) proteïne (eiwit).
MIS Mucosa-immuun-systeem. Dit immuunsysteem is in het lichaam aanwezig als lymfatische structuren in onder andere de luchtwegen en de darmen. Zie ook: BALT, CMIS, GALT, MALT, NALT en SALT.
MIT Mono-joodtyrosine.
Mitella Draagverband, een dragende en steunende doek voor een gewonde of pijnlijke arm.
Mitogeen De mitose bevorderend.
Mitose Dit is het normale delen van een cel of kern, de celdeling of kerndeling. Hierbij ontstaan, zeg maar, twee dochtercellen. Normaal gesproken blijft het aantal chromosomen in de cellen na de deling gelijk.
Mixtuur of mixtura Mengsel.
MJD Maatschappelijk juridische dienstverlening.
MJT Monojoodtyrosine.
MKA Meldkamer ambulancezorg.
MKD 1: Medisch kleuter dagverblijf.
2: Medisch kinder dagverblijf.
MKG Model kwaliteitssysteem gehandicaptenzorg.
MKT Medisch kindertehuis.
MKV Middellange keten vetzuren, we zien ook vaak de afkorting MCFA.
MKZ Mond- en klauwzeer, het is een zeer besmettelijke en ernstige virusziekte die voorkomt bij eenhoevige dieren zoals geiten, herten, reeën, runderen, schapen, varkens en wilde zwijnen.
MLC Gemengde lymfocytenkweek.
MLCL Monolyso-cardiolipine.
MLDS Maag, lever en darm stichting.
MLK Moeilijk lerende kinderen.
MLN Medisch laboratorium Noord.
MLO Middelbare laboratorium opleiding.
MLR Gemengde leukocyte reactiviteit (reactie).
MM Multipel (multiple) myeloom.
MMA Methylmalonzuur. Bij een tekort aan vitamine B12 vindt er in het menselijk lichaam een ophoping plaats van methylmalonzuur. Dit als gevolg van een verminderde omzetting van methylmalonyl co-enzym A (CoA) naar succinyl CoA. Deze omzetting gebeurt door methylmalonyl CoA-mutase (cobamide), een enzym wat afhankelijk is van cobalamine ofwel vitamine B12. Bij een vitamine B12 tekort kan de concentratie van methylmalonzuur in het bloed gebruikt worden als een functioneel kenmerk of merker.
MMC 1: Mucosa of mucosale mestcel.
2: Melano-macrofaag centrum.
3: Máxima medisch centrum.
mmHg Millimeters kwikdruk.
MML Medisch microbiologisch laboratorium. Een afdeling medische microbiologie werkt aan diagnostiek, preventie en therapie gericht tegen infectieziekten. Men doet er onderzoek naar infectieziekten die worden veroorzaakt door micro-organismen zoals bacteriën, gisten, parasieten (vooral protozoa en wormen), schimmels en virussen. De meest gangbare vorm voor direct onderzoek is de 'kweek' methode. Tevens is het mogelijk om met behulp van microscopisch onderzoek, een specifiek stukje eiwit of DNA het micro-organisme wat de infectie veroorzaakt aan te tonen.
MMOP Mensen met een oogprothese.
MMP 1: Matrix-metalloproteïnase.
2: Metastase bevorderend proteïne.
MMT Mobiel medisch team.
Mn Symbool voor het mangaan (manganum) element uit het periodiek systeem.
MnSOD Mangaan superoxide dismutase. Het MnSOD enzym is een voorname antioxidant in de mitochondria van de cel dat schade, veroorzaakt door vrije radicalen, moet voorkomen.
Mo Symbool voor het molybdeen (molybdenum) element uit het periodiek systeem.
MO 1: Maatschappelijke opvang.
2: Maatschappelijk ondernemer.
3: Monster ontvangst.
MOA Medische opvang asielzoekers.
MOB Medisch opvoedkundig bureau.
MOBG Stuurgroep modernisering onderwijs beroepen gezondheidszorg.
Mobilis Beweeglijk.
Mobiliseren Het beweeglijk maken.
Mobiliteit Beweeglijkheid.
MOBOV Mobiliteit en openbaar vervoer.
MOD Milieu ongevallen dienst.
MOF Multipel orgaanfalen of orgaandysfunctie.
MOK Moeilijk opvoedbare kinderen.
Moleculair Met betrekking tot de moleculen.
Molecuul of molecule Het kleinste deeltje van een stof wat nog alle typerende eigenschappen van die stof heeft.
MolMed Moleculaire geneeskunde.
Molybdeen Een metaal dat behoort tot de sporenelementen.
Moniliasis Zie: candidiasis.
Monoaminen Dit zijn aminen met een enkele (mono) aminogroep. Deze voor het centrale zenuwstelsel belangrijke neurotransmitters zijn dopamine, noradrenaline en serotonine.
Monoblast Het voorstadium van een promonocyt, waaruit weer een monocyt ontstaat. Zie ook macrofaag en monocyt hieronder.
Monocyt Ook de monocyten behoren tot de leukocyten en ontstaan, met als tussenvorm de promonocyt, uit een monoblast. Ze zijn zogenaamde 'vreetcellen' of fagocyten en hebben zo een functie binnen het immuunsysteem. Ongeveer 6% van de witte bloedcellen zijn monocyten.
Monocytose Een meer dan normale hoeveelheid monocyten in het bloed.
Monogonie Voortplanting zonder de bevruchting (ongeslachtelijk) van een eicel.
MOO Medisch ondersteunende opleidingen.
MOOZ Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfonds verzekerden.
MOP Methoxypsoraleen.
MOR Mu-opiaat receptor.
Morbidus Ongezond of ziekmakend.
Morbus Ziekte.
Morpio Schaamluis.
MOSS Met onderlinge steun studeren.
Motiliteit Beweeglijkheid, het actief kunnen bewegen.
Moutsuiker Maltose.
MOV Meervoudig onverzadigd vetzuur.
MOVZ Meervoudig onverzadigd vetzuur. De afkorting PUFA komen we vaker tegen.
MOX Mengoxide.
Moxa Brandbare, op wierook lijkende, stof die brandend boven een te behandelen plaats op het lichaam wordt gehouden. Een soortgelijke behandeling kan gedaan worden met behulp van een zogenaamde moxalamp, men noemt hem ook wel TDP lamp.
MP 1: Mucopolysaccharide.
2: Myeloproliferatie.
MPG Minimale psychiatrische gegevens.
MPO Myeoloperoxidase.
MPP Methyl-fenyl-pyridine.
MPR Afkorting voor een vaccin tegen mazelen, bof (parotitis) en rodehond (rubella).
MPS 1: Meervoudige persoonlijkheids-stoornis.
2: Mononucleair fagocytensysteem.
3: Mucopolysacharide of mucopolysacharidose.
4: Meervoudig persoonlijkheids-syndroom.
5: Macrofagen systeem.
MPTP Methyl-fenyl-tetrahydropyridine.
MPU Medisch psychiatrische unit.
MPZ Milieu platform zorgsector.
MRA Magnetische resonantie-angiografie.
MRC Minimaal remmende concentratie.
MRCP Magnetische resonantie cholangiopancreaticografie. MRCP is een MRI-scan van de galwegen, galblaas en de alvleesklier. Zodoende worden er, zonder gebruik te maken van röntgenstralen, opnamen gemaakt die tegenwoordig met een computer verwerkt worden. Dit onderzoek kan ook uitgevoerd worden met ERCP. Nogal wat mensen ervaren ERCP als vervelend omdat de arts met een endoscoop - een soort kijkbuis - inwendig onderzoekt. MRCP is veel minder vervelend en doet geen pijn.
MRI Magnetische resonantie beeldvorming. MRI wordt ook wel kernspinresonantie genoemd.
mRNA Boodschapper-RNA (ribonucleïnezuur).
MRL Maximum residu limieten. Deze gelden voor medische producten die in de veeartsenij gebruikt worden. Men kontroleert op residuen van diergeneesmiddelen.
MRS Menopauze gradatie schaal. Voor wat betreft het onderzoek naar de menopauze wordt tegenwoordig een vragenlijst, de MRS, met tien items gebruikt. Het is de bedoeling hiermee van deze 10 symptomen de ernst in kaart te brengen:
 • achteruitgang van geheugen en prestaties,
 • depressieve stemmingen,
 • klachten met betrekking tot het hart,
 • nervositeit en geïrriteerd of prikkelbaar zijn,
 • opvliegers en zweet-verschijnselen,
 • seksuele stoornissen,
 • slaapproblemen,
 • spier- en gewrichtsproblemen,
 • urineweg klachten,
 • vaginale droogheid.
Voor elk van deze symptomen wordt een cijfer op de lijst genoteerd.
MRSA Meticillineresistente (of multiresistente) Staphylococcus aureus. Zo'n 80 tot 90% van deze MRSA-stammen blijkt multiresistent en zodoende moeilijk met penicilline te bestrijden.
MRSE Meticillineresistente Staphylococcus epidermidis.
MS Multipele sclerose.
MSA Multipele systeem atrofie.
MSC Meyloïde mestcel.
MSD Merck Sharp en Dohme, een farmaceutisch bedrijf in Haarlem.
MSG Mono-sodiumglutamaat (E621), een smaakversterker.
MSH 1: Melanotropine.
2: Melanocyten stimulerend hormoon.
MSM Methylsulfonylmethaan, organisch gebonden zwavel.
MSRC Medisch specialisten registratie commissie.
MSS Maatschappelijk steunsysteem.
MST 1: Multi systeem therapie.
2: Medisch Spectrum Twente.
MSVN Multipele sclerose vereniging Nederland.
Mt Symbool voor het meitnerium element uit het periodiek systeem.
MT Microtubulus of in het meervoud: microtubuli. Het eiwit tubuline wat in nagenoeg alle cellen voorkomt. De structuur is een zeer dunne buisvorm.
MTC Moleculaire tumorcel detector.
MTCD Medisch tuchtcollege.
MTHF 1: Methyl-tetra-hydrofolaat.
2: Methyl-tetra-hydrofoliumzuur.
3: Methyleen-tetra-hydrofoliumzuur.
MTHFR Methyleen-tetra-hydrofoliumzuur reductase.
MTIC Monomethyl-triazeno-imidazol-carboxamide.
MTO Medisch-technische ontwikkeling.
MTOC Microtubulus organiserend centrum.
MTW Medische tuchtwet.
MTX Methotrexaat.
Muc Mucine.
Mucocutaan Met betrekking tot de huid- en slijmvliezen.
Mucositis Slijmvliesontsteking.
Mucosus Slijmerig.
MUF Melamine ureumformaldehyde.
MUFA Enkelvoudig onverzadigd vetzuur. De afkortingen EOV en EVOV worden ook wel gebruikt.
Multi- In samenstellingen: veel.
Multi-mineralen Een aantal mineralen (complex) samengebracht in een tablet of capsule.
Multi-vitaminen Meerdere vitaminen (complex) gezamenlijk in een tablet of capsule.
MUMC Maastricht universitair medisch centrum.
Musculatuur Het spierstelsel.
Musculus Spier, het meervoud is musculi.
Mutageen 1: Een verandering of mutatie teweegbrengend.
2: Een verbinding of stof die een erfelijke (DNA) verandering kan veroorzaken en zodoende mutaties kan doen ontstaan.
MVA Mevalonzuur.
MVE Medische verstrekkingseenheid.
MVG Minimale (minimaal) verpleegkundige gegevens.
MVH Methodisch verpleegkundig handelen.
MVI Maatschappelijk verantwoord innoveren.
MVO Productschap margarine, vetten en oliën.
MW Maatschappelijk werk.
MWCZ Medisch wellness centrum Zeeland.
MWD Maatschappelijk werk en dienstverlening.
Myalgie of myalgia Spierpijn.
Mycelium Het netwerk van schimmeldraden oftewel het eigenlijke lichaam van een schimmel.
Mycose of mycosis Een door schimmels of zwammen veroorzaakte ziekte.
Myeline In de vorm van de zogenaamde mergschede of myelineschede bevindt zich een vetachtige stof, myeline. Het omhult de uitloper van een zenuwcel of neuriet.
Myelitis Ontsteking van het beenmerg of ruggemerg.
Myoglobine Myoglobine is nauw verwant aan hemoglobine. Het is de rode kleurstof van spierweefsel.
Myositis Spierontsteking.
Myospasmus Spierkramp.
Myrinx Het trommelvlies.
MZ 1: Medische zaken.
2: Monozygote.
MZA Monozygote tweeling die afzonderlijk zijn opgegroeid.
MZH Martini Ziekenhuis, het is gevestigd in het zuiden van de stad Groningen.
MZT Monozygote tweeling die samen zijn opgegroeid.
MZU Maximale zuuruitscheiding. De afkorting MAO wordt ook gebruikt.
ABCDEFGH I JKLMNOPQRSTUVWXYZ
homebioresonantiebiotensorcraniosacraalelectroacupunctuur
fytotherapiehomeopathiekleurenpunctuurorthomoleculairlinks
ayurvedanieuwscontactcurriculum vitaedisclaimertesten
• • • artikelenoverzicht van de website • lexicon • zoeken • • •