Verklarende woordenlijst: S

Op deze pagina een tabel die afkortingen, medische termen en een aantal moeilijke woorden verklaart. Deze vinden hun toepassing in de biochemie, reguliere-, alternatieve-, additieve- en complementaire geneeskunde. In deze tabel staan alle woorden die met een 'S' beginnen. Voor de andere letters van het alfabet hebben we aparte pagina's gemaakt. Deze zijn te bereiken via het horizontale link-alfabet direct boven en onder de tabel.
ABCDEFGH I JKLMNOPQR • S • TUVWXYZ
Afkorting of woord: Verklaring:
S 1: Saturatie.
2: Het aminozuur serine.
3: Sacraal, tot het heiligbeen of sacrum behorend.
4: Op een recept betekent dit: gebruik.
5: Symbool voor het zwavel (sulfur) element uit het periodiek systeem.
SA 1: Stearinezuur, één van de vetzuren.
2: Serylalanine.
3: Serumalbumine.
4: Semen-analyse. Bij een semenanalyse wordt het aantal spermacellen, de beweeglijkheid en de vorm van de spermacellen bepaald. Ook wordt gekeken naar het volume, de zuurgraad en de hoeveelheid suiker van het ejaculaat. Tevens wordt de aanwezigheid of afwezigheid van sperma antistoffen bepaald.
SAA 1: Serum geassocieerd amyloïd.
2: Serum amyloïd A. SAA behoort tot de zogenoemde acute fase eiwitten. Deze spek- of wasachtige eiwitsubstantie wordt opgewekt door een niet normaal verlopende synthese van immunoglobulinen (ontsteking). Deze substantie kan zich in meerdere organen of diffuus in het lichaam ophopen.
SAAG Samenwerkende artsen- en adviesorganisaties in de gezondheidszorg.
SAARD Langzaam werkend anti-reuma geneesmiddel.
SAB Subarachnoïdale bloeding.
SABN Stichting anorexia en boulimia nervosa.
SABO Stichting algemene bejaardenoorden.
SAC Seizoengebonden allergische conjunctivitis.
Sacharose Behoort tot de niet-reducerende suikers en bestaat uit fructose en glucose. Een hoog gehalte aan sacharose vinden we in suikerbieten en suikerriet. Deze gewassen leveren ons bietsuiker en rietsuiker.
Sacraal Met betrekking tot het heiligbeen of sacrum.
Sacrum Het volledige Latijnse woord is: 'os sacrum' of heiligbeen. Dit stuk been bestaat eigenlijk uit vijf vergroeide wervels en ligt aan het ondereinde van de wervelkolom. Samen met de heupbeenderen vormt dit de ring van het bekken.
SAD Seizoengebonden depressie. Een seizoendepressie is een in een bepaald seizoen optredende stemmingsstoornis. Deze komen het meest vaak voor in de herfst en winter. Gepaard aan deze depressieve stemmingen zien we vaak slaapzucht (hypersomnie of hypersomnia), een grotere eetlust en een toename van het gewicht.
SAF Sodiumacetaat acetaatazijnzuur formaldehyde.
SAG-M Saline, adenine, glucose en mannitol. Het is een bewaarvloeistof voor bloedproducten.
SAH S-adenosyl-homocysteïne.
SAHZ Stichting apotheek der Haarlemse ziekenhuizen. De regionale bereidings unit (RBU) van de SAHZ produceert en analyseert met zorg en aandacht voorraad-bereidingen en bepaalt geneesmiddelen in biologisch materiaal. De RBU bestaat uit de afdelingen farmaceutische bereidingen en laboratorium.
SAIB Sacharose-acetaat-isobutyraat.
Sal Zout.
Salinisch Zilt of veel zout bevattend.
Saliva Mondvocht of speeksel.
Salmonella Een geslacht van bacteriën dat bij de mens verschillende ziekten kan verwekken.
Salpinx Eileider.
SALT Huid geassocieerd lymfatisch weefsel (lymfeweefsel of lymfoïd weefsel). Zie ook: BALT, CMIS, GALT, MALT, MIS en NALT.
SAM 1: S-adenosyl-methionine.
2: Selectieve antimicrobiële modulatie.
3: Sympathisch adrenomedullair systeem.
SAN 1: Stichting afasie Nederland.
2: Samenwerkende artsenlaboratoria en diagnostische centra in Nederland.
3: Samenwerkende apothekers in Nederland.
Sana Gezond.
Sanitas Gezondheid.
SAO Slaapapneu onderzoek.
SAP Serum amyloïd P.
Saprofyt Een organisme dat zich voedt met afgestorven deeltjes of overblijfselen van mens, dier of plant.
Saprogeen Rotting veroorzakend of verwekkend, door rotten ontstaan.
SAR 1: Zoek en redding.
2: Structuur-activiteits-relatie.
SARA Sexueel opgelopen reactieve artritis.
SAS 1: Stichting voor afweerstoornissen.
2: Slaap apneu syndroom.
SATC Stichting academisch transmuraal centrum.
Saturatie Verzadiging.
Saturnisme of saturnismus Loodvergiftiging, het meest voorkomend bij mensen die regelmatig met producten van lood in aanraking komen.
SAZ Samenwerkende algemene ziekenhuizen.
Sb Symbool voor het antimoon (antimonium) of stibium element uit het periodiek systeem.
SB 1: Slechtzienden en blinden.
2: Systolische bloeddruk.
3: Specialisten bureau.
SBA Stichting bedrijfsfonds apotheken.
SBB Staatsbosbeheer.
SBG Stichting Buitenamstel geestgronden.
SBN Sarcoïdose belangenvereniging Nederland.
SBO 1: Speciaal basis onderwijs.
2: Samenwerkende borstvoeding organisaties. De SBO vormt een overleg van vijf organisaties die allen actief zijn op het gebied van het beschermen, bevorderen en ondersteunen van borstvoeding. Elk van de afzonderlijke organisaties heeft een specifieke taak en gezamenlijk wordt het gehele werkveld met betrekking tot de borstvoeding bestreken.
SBOH Stichting beroepsopleiding huisartsen. De SBOH is de werkgever van huisartsen in opleiding en specialisten ouderengeneeskunde in opleiding. Ze financiert de hele huisartsopleiding en opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.
SBOS Stichting beroepsopleiding tot sportarts.
SBP Stichting bekkenbodem patiënten. De SBP, welke werd opgericht in 2001, is een belangenvereniging van en voor patiënten met klachten die een gevolg zijn van een verminderd functioneren van de bekkenbodem (diaphragma pelvis).
SBV 1: Sterfbed-visioen.
2: Stichting bescherming verkeersslachtoffers.
SBVM Stichting begeleidingsgroep voor vrouwen met mastopathie.
SBVO Stichting tot bevordering van verzekeringsgeneeskundig onderzoek.
SBV-Z Sectorale berichten voorziening in de zorg.
Sc Symbool voor het scandium element uit het periodiek systeem.
SC 1: Serie-elastische component.
2: Subcutaan, dit is onder de huid.
3: Stamcel.
Scabies of scabiës Een door de schurftmijt veroorzaakte hevig jeukende huidaandoening. Deze huidziekte is besmettelijk en komt bij de mens maar ook bij sommige huisdieren voor.
SCAD Korte keten vet acyl dehydrogenase.
Scarlatina De infectieziekte roodvonk komt het meest bij jonge kinderen voor.
SCAT Schapencel agglutinatie test.
SCD Specifieke koolhydraten dieet.
SCEN Steun en consultatie bij euthanasie in Nederland. Wanneer een zeer ernstig zieke de arts een verzoek voor euthanasie doet zal deze - dit is bij wet vereist - een andere onafhankelijke arts moeten raadplegen. Hiertoe staan bij het SCEN artsen paraat die speciaal opgeleid zijn. Zo kan de eerstgenoemde arts bij een ervaren collega advies en informatie inwinnen.
SCF Stamcelfactor.
SCFA Korte keten vetzuur.
Schisma Een deling of splijting.
Schistosoma Een geslacht van wormen die ook bij de mens kunnen parasiteren.
Schizogenie Het ongeslachtelijk voortplanten door middel van het delen van cellen.
SCID Ernstige gecombineerde immuno-deficiëntie.
SCIP Stichting cliëntgestuurde initiatieven en projecten. De SCIP ondersteunt (ex-)cliënten van de geestelijke gezondheidszorg bij het opzetten van eigen projecten.
SCL Symptomen controlelijst.
SCLC Kleincellig long-carcinoom.
Sclerose of sclerosis Wordt veelal in samenstellingen gebruikt, het is een verharding die duidt op een ziekte van weefsel.
SCN 1: Nucleus suprachiasmaticus.
2: Suprachiasmatische nucleus.
Scoliose of scoliosis Het krom groeien van de wervelkolom in een zijwaartse richting.
SCP 1: Stichting contactgroep prostaatkanker.
2: Sociaal en cultureel planbureau.
scRNA Klein cytosolisch-RNA (ribonucleïnezuur).
SCT 1: Scleros-compressie-therapie.
2: Stamcel transplantatie.
SCU Stichting centrum voor uitvaartinformatie.
SCV Stichting consument en veiligheid.
SCZ Sikkelcelziekte.
SD Standaard deviatie ofwel afwijking.
SDA Stearidonzuur.
SDAS Sociale dysfunctie en agressie schaal.
SDD Selectieve darm-decontaminatie.
SDG 1: Secoisolariciresinol-diglycoside.
2: Stichting dienstverlening gehandicapten.
SDH Succinaat-dehydrogenase.
SDK Stichting diagnose kanker.
SDN Seksueel dimorfe kern.
SDS 1: Natrium-dodecyl-sulfaat.
2: Stichting Down syndroom.
SDV Stichting donor voorlichting.
Se Symbool voor het seleen (selenium) element uit het periodiek systeem.
SEAG Stichting educatie additieve geneeswijze.
SEB Stafylokokken-enterotoxine B.
Seboliet Talgsteen of opgedroogde talgafzetting.
Seborroe of seborrhoea Een te hoge afscheiding van talg of huidsmeer zodat een te vette huid ontstaat met soms korstjes of schilfers.
Sebum Huidsmeer of talg.
Secreet Het door een klier afgescheiden product. Dit kan bijvoorbeeld maagsap, speeksel of zaad zijn. Het meervoud is secreta.
Secretie De afscheiding van vocht door klieren.
SED Stichting educatie Dhanvantari.
Sedatief Kalmerend of geruststellend.
Sedativum Een middel dat een kalmerende werking heeft. Het meervoud is sedativa.
Sederen Het bewerkstelligen van een kalmerende werking.
Sediment of sedimentum Het bezinken of neerslaan van bezinksel in een vloeistof. Dit wordt vaak toegepast bij het controleren van de urine.
SeFe Serumijzer is ijzer (Fe) wat gebonden is aan transferrine.
SEGV Sociaal-economische gezondheidsverschillen.
SEH 1: Spoedeisende hulp.
2: Spoedeisende eerste hulp.
SEIN Stichting epilepsie instellingen Nederland.
SEKT Stuurgroep exploitatie kwaliteitssysteem thuishulp en thuiszorg.
Selenium Een sporenelement. Het symbool is 'Se'.
SEM 1: Scannende electronenmicroscoop.
2: Sferocytair erytrocyten-membraandefect.
Semen Sperma of zaad.
SEMH Stichting erkenning medische hulpmiddelen.
Seminaal of seminalis Met betrekking tot het zaad.
SEN Stamceldonorbank Europdonor Nijmegen.
SENG Stichting effectiviteit van natuurlijke geneesmiddelen.
Seniel of senilitas De ouderdom betreffend.
Sensus Bij een zintuig: het gewaarworden of vermogen tot waarnemen.
sER Glad endoplasmatisch reticulum. gER wordt ook gebruikt.
Ser (S) Het aminozuur serine.
SER 1: Sociaal economische raad.
2: Schapen-erytrocyt receptor.
3: Glad endoplasmatisch reticulum.
Ser-Ala Serylalanine.
SERM Selectieve oestrogeen receptor modulator.
Serotonine Serotonine of hydroxytryptamine is een chemische tussenstof bij de overdracht van zenuwprikkels op organen. Deze stof heeft onder andere een verhogende werking op de bloeddruk door het vernauwen van de vaten.
SET Spiritueel energetisch therapeut.
SeTr Serumtransferrine. Het is een eiwit wat benodigd is voor het transport van ijzer.
SFA Verzadigd vetzuur.
SFD Stichting farmaceutische dienstverlening.
SFK Stichting farmaceutische kengetallen. De SFK analyseert het geneesmiddelen-gebruik van ruim 1670 van de 1850 openbare apotheken in Nederland. Deze apotheken bedienen tezamen een populatie van 13,5 miljoen personen.
SFVR Stichting fobievrienden.
Sg Symbool voor het seaborgium element uit het periodiek systeem.
SG Soortelijk gewicht.
SGA Sterk gedragsgestoord en/of agressief.
SGB Staat van de gezondheidsbescherming.
SGD Sociaal geriatrische dienst.
SGFB Sociaal geneeskundig facilitair bedrijf.
SGLVG Sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapte.
SGO Stimuleringsprogramma gezondheidsonderzoek.
SGOT Serum-glutamaat-oxaalacetaat-transaminase. We zien ook wel dat GOT gebruikt wordt.
SGP 1: Schapen- en geitenpokken.
2: Stichting gehandicapten platform.
SGPT Serum-glutamaat-pyruvaat-transaminase. We zien ook wel dat GPT gebruikt wordt.
SGRC Sociaal-geneeskundigen registratie commissie.
SGZ 1: Stichting gezondzorg.
2: Staat van de gezondheidszorg.
SH 1: Sulfhydryl.
2: Slechthorend.
3: Serum hepatitis.
4: Spoedeisende hulp.
5: Sims-Hühnertest, deze test wordt ook wel samenlevingstest genoemd.
SHBG 1: Steroïd hormoon bindend globuline.
2: Sex-hormoon bindend globuline.
SHG Stichting huisarts-geneeskunde.
SHHV Stichting hoofd, hart en vaten. De SHHV is een bureau dat zeven patiënten-organisaties op het gebied van hart- en vaatziekten professioneel ondersteunt, adviseert en van informatie voorziet.
SHKZ Stichting harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector.
SHL Stichting huisartsen laboratorium.
SHN Stichting huisartsenlaboratorium Noord.
SHO Stichting Homeopathische opleidingen.
SHON Stichting hersenletsel organisaties Nederland.
SHP Stichting hoogleraarstoel psychotherapie.
Si Symbool voor het silicium element uit het periodiek systeem.
SIADH Syndroom van overmatige antidiuretisch hormoon secretie.
SIAG Stichting informatievoorziening alternatieve geneeswijzen.
SIC Stotter informatie centrum.
Sicca of siccus Droog.
SID Stichting informatie dierproeven.
SIDS SIDS wordt bij ons wiegendood genoemd.
sIgA Secretoir immunoglobuline A. sIgA remt door middel van hechting schadelijke bacteriën en zorgt voor de verdediging van de slijmvliezen in het maag-darmkanaal. Een tekort aan dit immunoglobuline kan chronische infecties tot gevolg hebben, ook in de luchtweg. Zie ook: IgA.
sIgM Secretoir immunoglobuline M.
SIGMA Snel inzetbare groep ter medische assistentie.
Signum Een teken of verschijnsel.
SIGRA Samenwerkende intramurale gezondheidszorgvoorzieningen regio Amsterdam.
SIMAVI Steun in medische aangelegenheden voor inheemsen.
Simplex Eenvoudig, enkelvoudig of ongecompliceerd.
SIN 1: Stichting incontinentie Nederland.
2: Slachtoffers iatrogene nalatigheid. Iatrogeen staat voor: door een medische ingreep veroorzaakt. Medisch ingrijpen kan bijvoorbeeld een ziekte of, in het ergste geval, zelfs de dood tot gevolg hebben.
Sinus Een bocht, holte, uitholling of boezem.
SIRC Stabiele isotopen onderzoek-centrum.
SIRTAG Stichting instituut voor registratie van therapeuten andere geneeswijzen.
SIS Een SIS noemen wij hier ook wel waterecho.
SISWO Stichting interuniversitair instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
SIT Subcutane immunotherapie.
SiVAS Subtiele interventies door middel van het vasculair autonoom signaal of systeem.
SIVIS SIG verpleeghuis informatiesysteem.
SIWO Systematische inventarisatie welzijnsonderzoek.
SJK Stichting jongeren en kanker.
SKB Sedimentatie kombi bloedtest of bloedsediments-kombitest.
SKGZ Stichting klachten en geschillen zorgverzekeringen.
SKHJ Stichting kleinschalige hulpverlening aan jongeren.
SKL Dr. Sklenar heeft de SKL test ontwikkeld. Tijdens deze test wordt de vorm, kleur en structuur van de rode bloedcellen ofwel erytrocyten beoordeeld.
SKML Stichting kwaliteitsbewaking medische laboratorium-diagnostiek.
SKP 1: Stichting klinische psychotherapie.
2: Stichting kwaliteitsbewaking psychotherapie.
SKRM Selectieve kinase respons modulator.
SKZB Stichting kwaliteitsbevordering zorgadministratieve beroepen.
SL Stichting longkanker.
SLAZ Sint Lucas Andreas ziekenhuis in Amsterdam.
SLE Systemische lupus erythematodes of erythematosus.
SLIT Sublinguale immunotherapie.
SLKF Stichting landelijke koepel van familieraden.
SLOT Stichting landelijk orgaan thuisdialyse.
SLPI Secretoire leukoprotease remmer.
SLV Een op Sapporo lijkend virus.
Sm Symbool voor het samarium element uit het periodiek systeem.
SM 1: Sadomasochisme.
2: Soortelijke massa.
3: Systemische mastocytose.
4: Somatomedine.
5: Streptomycine.
SMA 1: Spinale musculaire atrofie.
2: Sportmedisch adviescentrum.
SMBWO Stichting voor opleiding tot medisch-biologisch wetenschappelijk onderzoeker. De VMWO heeft het initiatief genomen tot het instellen van een landelijk stelsel van opleidingen tot medisch biologisch wetenschappelijk onderzoeker, ofwel de MBWO. Daartoe is het landelijk college voor MBWO, het CMBWO, opgericht. Inmiddels zijn deze activiteiten overgenomen door een stichting, namelijk de SMBWO. De volgende opleidingen functioneren landelijk: anthropogenetica, epidemiologie, experimentele pathobiologie, farmacologie, fysiologie, immunologie, morfologie, toxicologie, parasitologie. De opleiding duurt ongeveer 4 jaar. De kandidaten dienen theoretisch en experimenteel geschoold te worden.
SMD Stichting maatschappelijke dienstverlening.
SME Stichting milieu-educatie.
SMEZ Stichting Menzis eerstelijns zorg.
SMH Spoedeisende medische hulpverlening.
SMKA Stichting medische kindercirkel Alkmaar.
SMN Stichting minderjarigen Noord-Nederland.
SMNK Stichting milieu- en natuurbescherming Kennemerland.
SMON Subacute myelo-optico-neuropathie.
SmPC Samenvatting van product karakteristieken.
SMT Sociaal medisch team.
SMZ Sociaal medische zaken.
Sn Symbool voor het tin (stannum) element uit het periodiek systeem.
SN Schildklierstichting Nederland.
SNFK Stichting nationaal fonds tegen kanker.
SNH Stichting Nederlandse hartpatiënten.
SNNZ Stichting nabestaan na zelfdoding.
SNOM Scannende dichtbij-veld optische microscoop.
SNOOR Stichting Nederlandse onderzoeken oorzaken rugziekten.
SNP Enkel nucleotide polymorfisme.
SNW Stichting natuurlijk welzijn.
SO Speciaal onderwijs.
SOA Sexueel overdraagbare aandoening.
SOD Het superoxidedismutase enzym wat helpt bij het neutraliseren van verschillende vrije radicalen.
SOEP Symptoom, onderzoek, evaluatie en plan.
Softgel Dit is een zachte gelatine capsule die met een vloeibare inhoud gevuld is.
SOGG Stichting overlegorgaan geestelijke gezondheidszorg.
SOKG Stichting ondersteuning klachtopvang gezondheidszorg.
Solitair of solitarius Afzonderlijk of alleenstaand.
Solutie of solutio Oplossing van een stof in vloeistof.
SOMA Stichting opleiding tot medisch administrateur.
Somatisch Met betrekking tot het lichaam of lichamelijk.
SOMT Stichting ondernemingen in de medische technologie.
SON Nucleus supraopticus.
SOO Stedelijk overleg ouderenorganisaties.
Sordes Een vuile of stinkende afscheiding.
SOS De stichting opleidingen sportgeneeskunde verzorgt trainingen en cursussen op het gebied van sportgeneeskunde.
SOSA Stichting opleiding scholing ambulancehulpverlening.
SOT Sperma overlevingstest.
SOW Stichting onderzoek wereldvoedselvoorziening.
SOZ Stichting Oosterschelde ziekenhuizen.
SoZaWe Sociale zaken en werkgelegenheid.
Spagiricum Een langs scheikundige weg (spagirisch) gemaakt geneesmiddel. Het meervoud is spagirica.
SPC 1: Aanvullend beveiligings-certificaat.
2: Samenwerkende patiënten consumentenorganisaties.
SPD 1: Sociaal pedagogische dienst.
2: Sociaal psychiatrische dienst.
SPDC Sociaal psychiatrisch diensten centrum.
Species Soort.
SPECT Enkelvoudige foto-emissie computertomografie. Voordat met behulp van de SPECT een opname gemaakt kan worden zal er eerst een radioactieve stof - een zogenaamde tracer - in een ader moeten worden gespoten. Zo'n tracer verspreid zich, via de bloedbaan, snel door het lichaam. Met een gammacamera kan er nu een opname gemaakt worden. De SPECT-methode levert een hele reeks beelden op die ook op een beeldscherm te analyseren zijn.
SPF Zon protectie factor. De verkrijgbare zonnebrandmiddelen behoren voorzien te zijn van een SPF. De bescherming tegen het schadelijke UV-licht is beter naarmate de zon protectie factor hoger ligt. Het is overigens wel zo dat geen enkel transparant zonnebrandmiddel alle UV-stralen kan tegenhouden. De beste middelen houden, afhankelijk van de SPF, UV-B straling goed tegen maar zijn tegen UV-A straling maar matig effectief. Een langdurige blootstelling aan natuurlijk zonlicht of het door zonnebanken opgewekte kunstmatige zonlicht kan op langere termijn beschadiging van de huid veroorzaken. 'Mooi bruin worden' is domweg niet veilig ...
SPG Stichting preventie gezondheidszorg.
SPH Sociaal pedagogische hulpverlening.
SPIN Stichting patiëntenbeweging en informatie technologie Nederland.
Spina Doorn, punt of puntvormig uitsteeksel. Een uitstekende punt van bot of kraakbeen.
Spiril of spirillum Een spiraalvormige bacterie.
SPITS Substituerende psychiatrische intensieve thuis service.
Splen De milt.
Splenitis Ontsteking van de milt.
SPM 1: Scanning-probe microscoop.
2: Vereniging voor psychosomatische geneeskunde is een vereniging van mensen in de gezondheidszorg, die zich verdiepen in het psychosomatisch gedachtengoed, dat aanvankelijk is ontwikkeld door Prof. dr. Juda J.Groen, internist te Amsterdam.
SPO Stichting patiëntenbelangen orthopaedie.
Sporenelementen Deze elementen spelen een belangrijke rol in de stofwisseling. Ze komen in kleine hoeveelheden (sporen) in de voeding en het lichaam voor.
SPOT Samenwerkende particuliere organisaties thuiszorg.
SPP Standaard pakket polis (ziektekosten).
SPRG Stichting platform recreatie gehandicapten.
SPS Schizoïde persoonlijkheidsstoornis.
Spurius Onecht of vals.
Sputum Fluim, een uit de luchtweg opgehoest afscheidingsproduct van ontstoken slijmvlies.
SPV Sociaal psychiatrisch verpleegkundige.
SQS Squaleen-synthase.
Sr Symbool voor het strontium element uit het periodiek systeem.
SR 1: Sepiapterine reductase.
2: Sarcoplasmatisch reticulum.
3: Gereguleerde afgifte uit bijvoorbeeld een capsule of tablet.
SRBAG Stichting registratie beroepsbeoefenaren aanvullende gezondheidszorg.
SRBC Schapen rode bloedcel, ofwel rode bloedcel van het schaap.
SRC Specialisten registratie commissie.
SRD Sympathische reflexdystrofie.
SRI Serotonine heropname-remmer.
SRJV Stichting registratie jeugd voorzieningen.
SRO Gereguleerde afgifte van een pil of tablet.
SRP 1: Signaal herkennings-partikel.
2: Signaal herkennings-proteïne.
SRS Traag reactieve substantie.
SRT 1: Sociaal ritmetherapie.
2: Speciale relativiteitstheorie.
SRZ Samenwerkende Rijnmond ziekenhuizen.
SSADH Succinaat semi-aldehyde dehydrogenase.
SSHV Sekse specifieke hulpverlening.
SSKK Steun, stress, kracht en kwetsbaarheid.
SSN 1: Schizofrenie stichting Nederland.
2: Stoma stichting Nederland.
SSPE Subacute scleroserende pan-encefalitis.
SSPP Studenten standaard pakket polis (ziektekosten).
SSRI Selectieve serotonine heropname remmer. SSRI's worden vaak gebruikt voor het behandelen van depressies.
SSSV Stichting specifieke scholing verpleegkundigen.
SSVH Stichting samenwerkende vrijwillige hulpdiensten.
SSZ Stichting samenwerking ziekenhuizen.
ST Stabiel toxine.
STA School voor toegepaste astrologie.
STAT Stichting aanvullende thuiszorg.
Stafylokok of Staphylococcus Dit is de zogenaamde druifcoccus. Deze bacterie vormt bij elkaar liggende hoopjes die op een druiventros lijken.
STAGG Stichting architectenonderzoek gebouwen gezondheidszorg.
STAP Stichting alcohol preventie.
Statines Een statine is een middel dat het gehalte aan cholesterol in het bloed verlaagt.
STBN Stichting thuisbevalling Nederland.
Stellatus of stellatum Stervormig.
STEP Standaard evaluatie project.
Sternaal of sternalis Met betrekking tot het borstbeen.
Sternum Het borstbeen.
STEZON Stichting educatie zonnebranche.
sTfR Serum transferrine receptor.
STG 1: Stichting toekomstscenario's gezondheidszorg.
2: Stichting thuiszorg gehandicapten midden- en zuid-Kennemerland. De STG heeft als doel om aan personen met een lichamelijke, verstandelijke, meervoudige of zintuiglijke beperking thuiszorg en thuisondersteuning te bieden. Hierdoor kunnen zij zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven functioneren. De STG in Haarlem bestaat in oktober 2009 reeds 25 jaar.
STH Somatotroop hormoon.
STIBAG Stichting ter bevordering van de alternatieve geneeskunde.
STIMEZO Stichting medisch verantwoorde zwangerschaps-onderbreking.
STIMO Stimulering modernisering ouderenzorg.
STING Stichting beroepsvereniging werknemers in gezinsverzorging en thuiszorg.
StiSAN Stichting samenwerkende abortusklinieken en centra voor seksuele gezondheid Nederland. StiSAN is een koepelorganisatie en behartigt de belangen van 10 abortusklinieken. De stichting heeft een algemeen bestuur, van waaruit gewerkt wordt in een aantal commissies en projectgroepen.
STIVA Stichting verantwoord alcoholgebruik.
STM Scanning-tunnelling microscoop.
STN 1: Stichting thuiszorg Nederland. Door een faillissement in december 2009 is deze stichting overgenomen door TSN, ofwel: thuiszorg service Nederland.
2: Stichting transplantatie nu! De STN is in 1999 opgericht om de nadelige gevolgen van de wet op de orgaan donatie (WOD) te repareren. Zij geeft vanuit patiëntenperspectief voorlichting aan de Nederlandse bevolking en intermediairen zoals huisartsen, medisch specialisten en verzekeraars in de zorg. De STN is daarbij voorstander van uitbreiding van het aanbod aan organen door een zuiver bezwaar-registratiesysteem. Bij dit systeem is iedereen donor tenzij hij of zij daar schriftelijk bezwaar tegen heeft gemaakt.
STNR Symmetrische tonische nekreflex.
Stomachicum Een eetlust opwekkend middel dat ook de spijsvertering verbetert.
Stomachus De maag.
STOMP Samen tegen ongewenste medische praktijken (vereniging).
STOOM Stichting onderzoek en ontwikkeling maatschappelijke gezondheidszorg.
STPS Schizo-typische persoonlijkheidsstoornis.
Strangurie of stranguria Een moeizame en pijnlijke urinelozing met vaak maar enige druppels tegelijk.
Strenuus Heftig, hevig of sterk.
Strictuur of strictura Vernauwing van een hol orgaan of kanaal in het lichaam.
Strophulus Een huiduitslag met jeukende knobbeltjes die vaak door een allergische reactie veroorzaakt wordt.
Struma Een vergroting van de schildklier (kropgezwel).
STSG Samenwerkingsverband tegen seksueel geweld.
STSN Stichting tubereuze sclerosis Nederland.
STT Stichting terminale thuiszorg.
Stupide of stupidus Dom, stompzinnig of stompzinnigheid.
STW Stichting voor technische wetenschappen.
Styloideus of styloides Stiftvormig.
Stylus Stift.
Stypticum Een bloedstelpend middel.
STZ 1: Samenwerkend topklinisch opleidings-ziekenhuis.
2: Stichting topklinische ziekenhuizen.
Sublinguaal of sublingualis Onder de tong of lingua.
Submersie Onderdompeling.
Substantie of substantia Iets bestaat uit een stof of substantie.
Subtiel of subtilis Broos, heel fijn of teer.
Subunguaal of subungualis Onder de nagel.
Succinaat Barnsteenzuur.
Succus Sap of vocht.
Sudor Transpiratievocht of zweet. De zweetklieren van de huid scheiden dit vocht af. Door verdamping van dit vocht wordt de lichaamstemperatuur constant gehouden.
Sulcus Gleuf, groef of spleet. Het meervoud is sulci.
SULT Sulfotransferase.
Supercilia Haren van de wenkbrauwen.
Supercilium Wenkbrauw, het meervoud is supercilia.
Superficieel of superficialis Oppervlakkig.
Supp Op een recept betekent dit: zetpil (suppositorium).
Suppressie of suppressio Onderdrukking.
Supra- In samenstellingen: boven of over.
Sura De kuit.
Suraal of suralis Met betrekking tot de kuit.
Surditas Doofheid.
Surrogaat Een vervangingsmiddel.
SUS Scrotale echografie. Wanneer het sperma niet normaal van kwaliteit is zal men een echo van het scrotum ofwel de balzak maken. Hiermee kan worden vastgesteld of afwijkingen in de balzak mogelijk de oorzaak zijn van een verminderde spermakwaliteit. Gelet wordt op het volume van de testikels, de aanwezigheid van spataderen in de balzak (varicocele), vochtophoping in de balzak (hydrocele of cysten) en de mogelijke aanwezigheid van een kwaadaardige afwijking.
Susurrus aurium Oorsuizen of oorsuizing.
Sutuur of sutura Naad.
SV Slagvolume van het hart.
SVA Stichting vakanties autisme.
SVB Studie- en vakbibliotheek voor visueel en anderszins gehandicapten.
SVBH Stichting voorlichtingsbureau hoofdpijn.
SVE Stichting voor eetproblematiek.
SVG 1: Stichting verslavings-reclassering GGZ.
2: Stichting voorzieningen gehandicapten.
SVGB Stichting vakopleiding gezondheids-technische beroepen.
SVGO Stichting voorlichting gehandicapte ouders.
SVN Stichting verpleeghuiszorg Nederland.
SVP 1: Standaard verpleegplan.
2: Stichting voorlichting patiënten.
SVR 1: Vertaald is dit: systemische vaatweerstand.
2: Sociale verzekeringsraad.
SVRZ Stichting voor regionale zorgverlening. De SVRZ is een organisatie op het gebied van ouderenzorg in Zeeland. Men zegt dat acht zorglocaties en een servicecentrum garant staan voor zorgverlening en dienstverlening die aansluit bij de wensen van de cliënten. De kern van de missie van de SVRZ staat hierbij centraal en is van toepassing op haar cliënten en medewerkers: 'Waar de mens iemand is'.
SVS Steunpunt voor vrouwen met siliconen implantaten.
SVW Systemische vaatweerstand.
SVWB Samenwerkingsverband en Wet BIG.
SW 1: Sociale werkvoorziening.
2: Sociale werkplaats.
SWAB Stichting werkgroep antibiotica beleid.
SWG 1: Serviceverlening werkgelegenheid geneeskundigen.
2: Stichting werkgelegenheid geneeskundigen.
SWL Stichting werkgroep lymfoedeem.
SWO Stichting welzijn ouderen.
SWOP Stichting wetenschappelijk onderzoek prostaatkanker.
SWOV Stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid.
SWVP Samenwerkingsverband pijndisciplines.
SWW Stichting welzijnswerk.
Sycose of sycosis Baardschurft of baardvin, een vaak chronische ontsteking van de haarzakjes die meestal beperkt blijft tot het gedeelte van de huid met baardgroei.
Symbiose of symbiosis Een vorm van samenleven van twee ongelijke organismen.
Symfyse of symphysis De verbinding van twee beenderen door middel van kraakbeenweefsel.
Symptomatisch 1: Wat kenmerkend is voor een bepaalde aandoening of ziekte.
2: Betrekking hebbend op de verschijnselen of symptomen van een ziekte of aandoening.
3: Een manier van behandelen die zich richt tegen de hinderlijke of pijnlijke verschijnselen van een ziekte. Dit in tegenstelling tot een causale behandeling of therapie. Zie ook: causaal.
Symptoom Kenteken of ziekteverschijnsel. Een al dan niet kenmerkende uiting van een aandoening, verwonding of ziekte.
Synaps Een synaps is de plaats waar zenuwimpulsen overgedragen worden. Het is de contactplaats van twee neuronen danwel tussen een neuron en een klier of spier.
Synaptisch Met betrekking tot een synaps.
Synbiotica Synbiotica is een combinatie van prebiotica en probiotica.
Synchroon of synchronisch Gelijktijdig, op hetzelfde moment. Synchronisatie of synchroniseren is het doen gelijklopen.
Syndroom Een complex of verzameling van symptomen die bij een ziekte horen.
Synergie, synergisme of synergismus Een gelijkgerichte en wederzijds versterkende werking. Dit bijvoorbeeld als samenwerking van geneesmiddelen, spieren, zenuwen of verschillende soorten vergif.
Synthese 1: Het samenstellen van een scheikundige verbinding.
2: Een verbinding van afzonderlijke elementen tot een nieuw geheel.
Systole De fase in het hartritme waarin de hartspier zich samentrekt en zodoende de hartkamers leegdrukt.
Systolisch Met betrekking tot de systole.
SZ 1: Slechtziende.
2: Somatisch zieke.
SZA Specifiek ziekenhuisafval.
SZB Stichting zeldzame bloedziekten.
SZGO Stichting ziekenhuizen 's Gravenhage en omstreken.
SZI Steunpunt zelfzorg initiatieven.
SZKIB Stichting het zieke kind in beweging.
ABCDEFGH I JKLMNOPQRSTUVWXYZ
homebioresonantiebiotensorcraniosacraalelectroacupunctuur
fytotherapiehomeopathiekleurenpunctuurorthomoleculairlinks
ayurvedanieuwscontactcurriculum vitaedisclaimertesten
• • • artikelenoverzicht van de website • lexicon • zoeken • • •