Bloed in de ontlasting

Hoofdstuk 3.5 van de door Arda geschreven scriptie over de inflammatoire darmziekte Colitis ulcerosa. De behandeling met acupunctuur van bloed in de ontlasting of stoelgang die door condities van Leegte of Exces veroorzaakt worden, bloedstase, Vocht, Koude en Warmte. Het behandelen volgens de Vijf Elementen, emoties zoals angst of punten op de zogenoemde wondermeridianen.

3.5 Bloed in de stoelgang, Leegte


Bloed in de stoelgang of ontlasting die veroorzaakt wordt door Leegte-condities:

Maag-Qi en Milt-Qi-Xu:

Behandelprincipe: Milt versterken, centrum verwarmen en bloedingen stoppen.
Acupunctuurformule:
REN-12, REN-6, ST-25, SP-6, BL-20, BL-21, ST-36, ST-37, SP-10, DU-20.
Merthode: Tonificeren.

Verklaring/motivatie:
REN-12, BL-20, BL-21 en ST-36 tonificeren de Maag en de Milt, REN-6 en ST-25 tonificeren het Qi en stoppen diarree (REN-6: moxa op gember), SP-6 lost Vocht van de Onderste Verwarmer op, ST-37 stopt chronische diarree, SP-10 stopt bloedingen en DU-20 doet Qi stijgen.

3.6 Bloed in de stoelgang, Exces


Bloed in de stoelgang of ontlasting die veroorzaakt wordt door Exces-condities:

Warmte-Vocht in de Dikke Darm:

Behandelprincipe: Warmte elimineren, het Vocht oplossen en de bloedingen stoppen.
Acupunctuurformule:
SP-9, SP-6, REN-10, ST-25, BL-25, BL-20, BL-22, ST-37, LI-11, SP-10.
Methode: Harmoniseren, BL-20 tonificeren.

Verklaring/motivatie:
SP-9, SP-6 en BL-22 en REN-10 lossen Warmte-Vocht van de Onderste Verwarmer op. ST-25 en BL-25 - ze zijn respectievelijk Mu-punt en Shu-punt van de Dikke Darm - elimineren Warmte, lossen Vocht op en stoppen diarree. BL-20 tonificeert de Milt om het Vocht op te lossen. ST-37 stopt de chronische diarree. LI-11 en MI-10 koelen het bloed en stoppen bloedingen. LI-11 lost ook Warmte-Vocht van de Dikke Darm op. Deze formule is specifiek voor Warmte-Vocht in de Dikke Darm. ST-44 is het Waterpunt van de Maag-meridiaan, klaart Damp-Hitte en harmoniseert de darmen.


Koude-Vocht in de darmen:

Behandelprincipe: Koude verstrooien en vocht oplossen.
Acupunctuurformule:
REN-12, BL-22, SP-9, SP-6, REN-6, ST-25.
Methode: Disperserende of harmoniserende methode. Tonificeren op REN-12.

Verklaring/motivatie:
REN-12 - Shu-punt van de Milt - tonificeert de Milt om het Vocht op te lossen, BL-22, SP-9 en SP-6 lossen het Vocht in de Onderste Verwarmer op. REN-6 met moxa (op gember) verjaagt de Koude van de darmen. ST-25 stopt de diarree.


Bloedstase (in de darmen):

Behandelprincipe:
 • bloed harmoniseren,
 • bloedingen stoppen,
 • bloedstase elimineren,
 • bloed kalmeren,
 • bloed voeden,
 • wortel-oorzaak behandelen (bloed-Warmte),
 • Qi behandelen.
Acupunctuurformule:
BL-17, BL-20, SP-10, SP-3, SP-4, ST-36, LI-11, LI-4.
Methode: Harmoniseren.

Verklaring/motivatie:
BL-17 Koelt bloedhitte en verdrijft stase, voedt en harmoniseert het bloed.
BL-20 Mu-punt van de Milt, laat Qi rijzen en houdt het bloed vast.
SP-10 Zee van bloed (reguleert bloed) versterkt en koelt bloed en verdrijft stase.
SP-4 Luo-punt en openingspunt van de Chong Mai, reguleert de Chong Mai samen met P-6 (bloedstase).
SP-1 Jing-well punt, reguleert Xue, eventueel laten bloeden, moxa is mogelijk.
SP-3 Is het bronpunt van de Milt, behandelt bloed in de stoelgang met pus en bloed, koelt en verdrijft vochtige warmte en lost slijm op.
ST-36 Het He-Sea-punt harmoniseert bloed en Yin, klaart Hitte, versterkt de Maag en Milt en verdrijft Damp. Versterkt Qi.
LI-11 Koelt bloed en lost ook Warmte-Vocht op van de Dikke Darm.
LI-4 Versterkt de verdedigende Qi en bevrijdt het externe, verdrijft Wind-Koude en Wind-Hitte.

3.7 Behandeling volgens de Vijf-Elementen


3.7.1 Inleiding Vijf-Elementen


De Vijf-Elementen (Wü Xing) is een denkpatroon dat als een zelfstandig diagnostisch model gebruikt kan worden. Als je differentiëert volgens de Wü Xing ziet men welke pathologische veranderingen optreden wanneer één van de bewegingen verstoord raakt en van invloed is op de vier andere bewegingen. Doelstelling is om de primaire fase te vinden. Om het evenwicht in de Wü Xing te herstellen maken we gebruik van de genererende en controlerende cyclus.
De meest gebruikte behandelingsstrategie is afkomstig uit de Nan Jing en deze geeft aan hoe we kunnen behandelen bij een Exces of Leegte. Ook kan je binnen één fase de onderlinge balans van de twee meridianen via het Yin-Yang-evenwicht harmoniseren. Er wordt gebruik gemaakt van de Shu-transporterende-punten.

Er zijn 4 mogelijkheden, te weten:
 1. behandeling van het Moeder- of Kindpunt op de meridiaan zelf (1-punten systeem).
 2. behandeling van het Moeder- of Kindpunt op de meridiaan zelf en behandeling op het homologe punt van de Moeder- of Kindmeridiaan (2-punten systeem).
 3. het Vijf-Elementen vier-punten Acupunctuursysteem van de Koreaanse monnik Sa-Am. Naast de voedende fase wordt ook de controlerende fase gebruikt (4-punten systeem).
 4. het Vijf-Elementen zes-punten systeem. Naast de voedende en controlerende fase wordt ook de gecontroleerde fase erbij betrokken (6-punten systeem).
Ik bespreek hier de volgende patronen van een Exces van de Dikke Darm en een Leegte van de Milt:

3.7.2 Exces Dikke Darm (Metaal-Element)


Volgens het 1-puntensysteem (voedende fase):
LI-2, het Waterpunt van de Dikke Darm-meridiaan sederen.

Volgens het 2-puntensysteem (voedende fase):
BL-66, het Waterpunt van de Blaas-meridiaan en LI-2, het Waterpunt van de Dikke Darm-meridiaan sederen.*

Volgens het 4-puntensysteem (voedende en controlerende fase):
BL-66, het Waterpunt van de Blaas-meridiaan en LI-2, het Waterpunt van de Dikke Darm-meridiaan sederen.*
LI-5, het Vuurpunt van de Dikke Darm-meridiaan en SI-5, het Vuurpunt van de Dunne Darm-meridiaan tonificeren.

Volgens het 6-puntensysteem (voedende, controlerende en gecontroleerde fase):
BL-66 en LI-2 sederen.*
LI-5 en SI-5 tonificeren.
LI-3, het Houtpunt van de Dikke Darm-meridiaan en GB-41, het Houtpunt van de Galblaas-meridiaan tonificeren.

* Bij de Yang-meridianen kan het Kindpunt vervangen worden door het Luo-punt.
Het Luo-punt van de Dikke Darm-meridiaan is LI-6, het Luo-punt van de Blaas-meridiaan is BL-58.

3.7.3 Leegte Milt (Aarde-Element)


Volgens het 1-puntensysteem (voedende fase):
SP-2, het Vuurpunt van de Milt-meridiaan tonificeren.

Volgens het 2-puntensysteem:
HE-8, het Vuurpunt van de Hart-meridiaan en SP-2, het Vuurpunt van de Milt-meridiaan tonificeren.

Volgens het 4-puntensysteem:
HE-8 en SP-2 tonificeren.
LIV-1, het Houtpunt van de Lever-meridiaan en SP-1, het Houtpunt van de Milt-meridiaan sederen.*

Volgens het 6-puntensysteem:
HE-8 en SP-2 tonificeren.
LIV-1 en SP-1 sederen.* KID-10, het Waterpunt van de Nier-meridiaan en SP-9, het Waterpunt van de Milt-meridiaan sederen.

* LIV-1 en SP-1 kunnen eventueel ook vervangen worden door de Luo- of Bronpunten.
Het Luo-punt van de Milt-meridiaan is SP-4 en Luo-punt van de Lever-meridiaan is LIV-5.
Het Bronpunt van de Milt-meridiaan is SP-3 en Bronpunt van de Lever-meridiaan is LIV-3.
Deze punten zijn prettiger voor de cliënt tijdens het prikken.

3.8 Behandeling volgens de Qi Jing Ba Mai


Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven kunnen de Ren Mai, de Du Mai en Chong Mai bij genoemde symptomen betrokken zijn. Voor behandeling kunnen de openingspunten van deze wondermeridianen gebruikt worden.

3.8.1 Openingspunten


Hieronder de openingspunten en de gekoppelde punten:

Du Mai: SI-3 en gekoppeld punt BL-62.
Ren Mai: LU-7 en gekoppeld punt KID-6.
Chong Mai: SP-4 en gekoppeld punt P-6.

3.8.2 Acupunctuur, bloedstase in de Ren- en Chong Mai


SP-4 en P-6 Openingspunt en gekoppeld punt van de Chong Mai.
KID-14 Ontmoetingspunt met de Chong Mai. Versterkt de Onderste Verwarmer, beweegt bloedstase.
ST-30 Zee van Water en Graan. Ontmoetingspunt van de Maag-meridiaan met de Chong Mai. Reguleert Qi.
SP-6 Harmoniseert bloed. Harmoniseert de Lever, Nier en de Milt. Lost Vocht in de Onderste Verwarmer op.
LIV-3 Heeft een verbinding met de Chong Mai. Spreid Lever-Qi. Voedt Lever-Xue.
KID-5 Xi-Cleftpunt van de Nier-meridiaan. Reguleert de Chong Mai en Ren Mai.

3.8.3 Acupunctuur, bloedstase en Vocht in de Ren- en Chong Mai


SP-4 en P-6 Openingspunt en gekoppeld punt van de Chong Mai.
KID-14 Ontmoetingspunt met de Chong Mai. Versterkt de Onderste Verwarmer, beweegt bloedstase.
ST-30 Zee van Water en Graan. Ontmoetingspunt van de Maag-meridiaan met de Chong Mai. Reguleert Qi.
SP-6 Harmoniseert bloed. Harmoniseert de Lever, Nier en de Milt. Lost Vocht in de Onderste Verwarmer op.
LIV-3 Heeft een verbinding met de Chong Mai. Spreid Lever-Qi. Voedt Lever-Xue.
KID-5 Xi-Cleftpunt van de Nier-meridiaan. Reguleert de Chong Mai en Ren Mai.
SP-9 Lost Vocht in de Onderste Verwarmer op.
ST-28 Waterpassage. Reguleert de Onderste Verwarmer en verdrijft stagnatie.
REN-3 Front-Mu-punt van de Blaas. Ontmoetingspunt van de Ren Mai met de Lever-, Milt- en Niermeridiaan. Draineert Damp-Hitte, verdrijft stagnatie en versterkt de Onderste Verwarmer en de Nier.
BL-22 Hu-punt van de Drievoudige Verwarmer. Reguleert en beweegt de Drievoudige Verwarmer. Reguleert de Milt en de Maag en verdrijft Damp. Lost massa's op.
TB-4 Bronpunt. Tonificeert de Ren Mai en Chong Mai. Disperseert Warmte en reguleert de Maag. Bevordert transformatie van vloeistoffen.

3.8.4 Acupunctuur, Warmte-Vocht in de Ren- en Chong-Mai


LU-7, KID-6 Openingspunt en gekoppeld punt van de Ren Mai.
REN-3 Front-Mu-punt van de Blaas. Ontmoetingspunt van de Ren Mai met de Lever-, Milt- en Niermeridiaan. Draineert Damp-Hitte, verdrijft stagnatie en versterkt de Onderste Verwarmer en de Nier.
ST-28 Waterpassage. Reguleert de Onderste Verwarmer en verdrijft stagnatie.
SP-9 Lost Vocht in de Onderste Verwarmer op.
SP-6 Harmoniseert bloed. Harmoniseert de Lever, Nier en de Milt. Lost Vocht in de Onderste Verwarmer op.
BL-22 Hu-punt van de Drievoudige Verwarmer. Reguleert en beweegt de Drievoudige Verwarmer. Reguleert de Milt en de Maag en verdrijft Damp. Lost massa's op.
LI-11 Koelt bloed en lost ook Warmte-Vocht op van de Dikke Darm.
REN-9 Reguleert de waterpassage en harmoniseert de ingewanden en verdrijft accumulatie.
TB-4 Bronpunt. Tonificeert de Ren Mai en Chong Mai. Disperseert Warmte en reguleert de Maag. Bevordert transformatie van vloeistoffen.

3.9 Acupunctuur, diarree met bloed en pus


Acupunctuur-formule bij diarree met bloed en pus (volgens Deadmen):

SP-3 Shu-stream, Yuan-source en Aarde punt van de Milt-meridiaan. Versterkt de Milt en verdrijft Damp en Damp-Hitte, harmoniseert de Maag en de Milt en reguleert Qi.
BL-24 Zee van Qi, behandelt diarree en bloeding, versterkt de lumbale regio en reguleert de Onderste Verwarmer.
LIV-8 He-Sea en Waterpunt van de Lever-meridiaan. Klaart Damp-Hitte van de Onderste Verwarmer, voedt bloed en Yin en maakt bloed krachtig.

3.10 Behandeling interne ziekte-oorzaken (emoties)


Zorgen maken/overdenken (Si):
REN-12 Bij zorgen, obsessies en verdriet.
LIV-13 Bij vrees en Qi-Xu.
SP-6 Transporterend en transformerend punt van de Maag en Milt.
ST-36 Idem als SP-6.
SP-4 Behandelt de Middelste Verwarmer.
SP-5 Obsessies, angst voor de toekomst, verdriet en pessimisme.

Angst (Kong):
BL-52 Blokkades door emoties.
KID-2 Schrik, angst en melancholie.
KID-7 Onvoldoende wilskracht en besluitvorming.
GB-43 Angst voor het onbekende, geen durf hebben.

Woede (Nu):
LIV-3, LIV-14, GB-34 en GB-21 (Four Gates).

Droefheid/ verdriet/loslaten (You en Bei):
BL-43 Uitputting, zenuwzwakte.
P-6 Angst, vermoeidheid, geen wilskracht hebben.
LU-7 Slijm, wanhoop.


Ben Shén-punten:
Ben Shén-punten zijn punten die gerelateerd zijn aan een emotioneel aspect van de Zang en zijn daar ook naar vernoemd. Wanneer er bij Colitis ulcerosa door de ernstige fysieke symptomen van de ziekte emotionele verstoringen ontstaan of de ziekte-symptomen ontstaan door verstoringen op emotioneel vlak dan kan met deze punten behandeld worden. De combinatie met de Back-Shu-punten versterkt de resultaten van een behandeling. Deze punten hebben tevens een werking op fysisch vlak.

Er zijn 5 Ben Shén-punten die zich op de Blaas-meridiaan bevinden te weten:

BL-42 (Long), Deur van de stoffelijke ziel:
Dit punt heeft 2 hoofdwerkingen, één op fysisch en de ander op psychisch vlak. Psychisch gezien is het punt gerelateerd aan de Long en dan met name bij droefheid, verdriet en zorgen.

BL-44 (Hart), Hal van het bewustzijn:
Dit punt wordt gebruikt bij emotionele klachten die gerelateerd zijn aan het Hart. De behandeling is nog doeltreffender wanneer het in combinatie met BL-15 (Back-Shu-punt Hart) geprikt wordt tegen emotionele klachten als angst en depressie.

BL-47 (Lever), Deur van de etherische ziel:
BL-47 wordt gebruikt bij emotionele problemen die gerelateerd zijn aan de lever zoals depressie, frustratie en verontwaardiging gedurende een lange tijd. In combinatie met BL-18 (Back-Shu-punt Lever) heeft het een krachtige uitwerking want het verankert en stabiliseert de etherische ziel. Ook elimineert het Lever-Qi-stagnatie.

BL-49 (Milt), Schuilplaats van de gedachten:
Tonificeert het mentaal aspect van de Milt. Kan ook gebruikt worden bij obsessieve gedachten ontstaan door Milt-Xu. Tevens heeft dit punt een tonificerende werking op de Milt.

BL-52 (Nier), Kamer van de wilskracht:
Punt BL-52 versterkt de wilskracht en de vastberadenheid en is zeer effectief bij het behandelen van een bepaald type depressie. Hierbij is de patiënt gedesoriënteerd en door zijn gebrek aan wilskracht en psychische kracht is hij niet in staat om beter te worden.

De Ben Shén-punten heb ik alle vijf benoemd omdat ik deze punten verbonden zie met de Vijf Elementen-cyclus, waarbij emoties een duidelijk verband hebben per Element. Daarom kan je ze ook gebruiken in de behandeling volgens de Vijf Elementen. Hierbij kan je kijken naar het Element wat behandeld dient te worden en welke emoties hierbij een rol spelen. Ook kan je hierbij van de genererende, controlerende en contra-dominante-cycli gebruik maken.