Inhoud scriptie colitis ulcerosa

Deze pagina bevat de inhoudsopgave van de door Arda in 2008 geschreven scriptie over de darmziekte Colitis ulcerosa. Het is een verplicht opstel en tevens onderdeel van de, na de basis vakopleiding (BVO), gevolgde opleiding acupunctuur bij de Qing-Bai, academie voor Chinese geneeswijze.
De vet weergegeven items in de inhoud geven een aparte webpagina aan.

Voorwoord
Inleiding
1 Reguliere diagnose en behandeling van colitis ulcerosa
1.1 Anatomie (samenstellende delen) van het colon (darm of karteldarm)
1.2 Fysiologie (functies van organismen) van het colon
1.3 Colitis ulcerosa, een Westerse reguliere benadering van deze - de darmen betreffende - ziekte
1.3.1 Definitie, wat is colitis ulcerosa?
1.3.2 Oorzaken
1.4 Diagnostiek (stellen van een diagnose)
1.4.1 Symptomen (verschijnselen)
1.4.2 Onderzoeksmethoden
1.5 Complicaties en risicofactoren
1.6 Prognose (verwachting van het verdere verloop)
1.7 Behandeling
1.7.1 Medicatie (geneesmiddelen)
1.7.2 Operatie, wanneer opereren bij colitis ulcerosa?
1.8 Psychologische aspecten
1.9 Voeding, regulier en orthomoleculair
   
2 Colitis ulcerosa volgens de traditionele Chinese geneeskunde ofwel TCM
2.1 Inleiding volgens de TCM
2.2 Anatomie en fysiologie van de Dikke Darm volgens de TCM
2.2.1 Orgaanfunctie van de Dikke Darm
2.2.2 Emotioneel-mentaal karakter
2.2.3 Relaties van de Da Chang meridiaan
2.3 Samenvatting van oorzaken en resultaten van behandelingen zoals gepubliceerd in het Journaal van Chinese geneeskunde (JCM)
2.3.1 Observaties bij de behandeling met moxa van 50 patiënten met ulceratieve colitis
2.3.2 De behandeling van colitis ulcerosa met acupunctuur
2.3.3 Klinische studie over 118 casussen met ulceratieve colitis, behandeld door traditionele Chinese en de Westerse geneeskunde te integreren
2.3.4 23 casussen met chronische niet-specifieke ulceratieve colitis, behandeld met acupunctuur en moxa
2.3.5 Acupunctuur behandeling voor 76 gevallen van colitis ulcerosa
2.3.6 Kui Jie Qing in de behandeling van chronische niet-specifieke ulceratieve colitis
2.3.7 Korte samenvatting van de bovengenoemde behandelingen
2.3.8 Conclusie of gevolgtrekking uit deze artikelen
2.4 Differentiatie van pathologische syndromen volgens de TCM
2.4.1 Differentiatie volgens de Vijf Elementen
2.4.1.1 Inleiding Vijf Elementen (differentiatie)
2.4.1.2 Uit balans raken van de Vijf Elementen bij pathologische (afwijkende) situaties
2.4.1.3 Beschrijving van het Metaal-Element
2.4.1.4 Beschrijving van het Aarde-Element
2.4.1.5 Pathologie van het Metaal-Element (Exces) bij colitis ulcerosa
2.4.1.6 Pathologie van het Aarde-Element (deficiëntie) bij colitis ulcerosa
2.4.1.7 Verdere onderlinge relaties
2.5 Differentiatie volgens de Zes Divisies
2.6 Differentiatie volgens de Externe ziekte-oorzaken (klimaat omstandigheden)
2.6.1 Invasie van Warmte-Vocht
2.6.2 Invasie van Koude en/of Wind
2.7 Differentiatie volgens Interne ziekte-oorzaken (emoties)
2.7.1 Inleiding emoties
2.7.2 Zorgen maken/overdenken (Si)
2.7.3 Angst (Kong)
2.7.4 Woede (Nu)
2.7.5 Droefheid/verdriet/loslaten (You en Bei)
2.8 Differentiatie van syndromen volgens de Interne Organen
2.8.1 Inleiding differentiatie van syndromen
2.8.2 Orgaan-syndromen
2.9 Differentiatie volgens de Qi Jing Ba Mai
2.9.1 Du Mai
2.9.2 Ren Mai
2.9.3 Chong Mai
2.9.4 Gecombineerde Ren Mai- en Chong Mai-syndromen
2.10 Conclusie pathologie colitis ulcerosa
   
3 Behandelstrategie Acupunctuur bij colitis ulcerosa
3.1 Inleiding behandeling
3.2 Algemene Acupunctuur bij colitis ulcerosa
3.3 Acupunctuur naar patroon-differentiatie
3.3.1 Damp-Hitte en Dikke Darm
3.3.2 Lever-Qi-stagnatie en deficiëntie van de Milt
3.3.3 Deficiëntie van de Milt en de Maag
3.3.4 Deficiëntie en zwakte van Nier-Yang
3.3.5 Ooracupunctuur
3.4 Behandeling naar symptomen
3.4.1 Diarree veroorzaakt door Leegte-condities
3.4.2 Diarree veroorzaakt door Exces-condities
3.5 Bloed in de ontlasting of stoelgang (defecatie) veroorzaakt door Leegte-condities
3.6 Bloed in de stoelgang veroorzaakt door Exces-condities
3.7 Behandeling volgens de Vijf Elementen
3.7.1 Inleiding Vijf Elementen (behandeling)
3.7.2 Exces Dikke Darm (Metaal-Element)
3.7.3 Leegte Milt (Aarde-Element)
3.8 Behandeling volgens de Qi-Jing Ba Mai
3.8.1 Openingspunten
3.8.2 Acupunctuur bij bloedstase (stuwing) in de Ren Mai en Chong Mai
3.8.3 Acupunctuur bij bloedstase en Vocht in de Ren Mai en Chong Mai
3.8.4 Acupunctuur bij Warmte-Vocht in de Ren Mai en Chong Mai
3.9 Acupunctuur-formule bij diarree met bloed en pus (volgens Deadmen)
3.10 Behandeling van Interne Ziekte-oorzaken
   
4 Voeding bij colitis ulcerosa
4.1 Inleiding voeding
4.2 Tonificeren van Milt en Maag
4.3 Metaal-Exces (Dikke Darm) verspreiden
4.4 Vochtafdrijvend voedsel
4.5 Slijmvlies-versterkende voeding
4.6 Voedsel (hemostatica) bij bloedingen
4.7 Bloedstelpende remedies
4.8 Voeding bij bloed-deficiëntie
4.9 Voeding en kruiden bij Nier-Qi-Xu en Nier-Yang-Xu
4.10 Voeding bij Exces Hout-Element (Lever-Qi-Yu)
4.11 Heilzame voeding bij colitis ulcerosa
4.12 Voeding bij Maagvuur en Hitte-geïndiceerde zweren
Nawoord
Literatuurlijst
Voetnoten