Nawoord scriptie Colitis ulcerosa

Op deze pagina het nawoord van de door Arda geschreven scriptie over deze ziekte. De nogal verschillende zienswijze in het Westen en Oosten over het behandelen van deze aandoening, acupunctuur, medicatie, de Dikke Darm en de Milt.

Nawoord

Het is verbazingwekkend om vast te stellen dat je met het onderwerp, in dit geval colitis ulcerosa, zo uitgebreid kan differentiëren naar symptomen en oorzaken volgens de traditionele Chinese geneeskunde ofwel TCM. In de Westerse zienswijze - zoals besproken in hoofdstuk 1 - is de oorzaak onbekend en zijn er slechts vermoedens, maar mijn visie is dat de TCM veel duidelijker een beeld kan geven door welke oorzaken deze ziekte ontstaat.

Uit deze scriptie blijkt dat er niet veel overeenkomsten bestaan tussen de Westerse- en Oosterse visie. In het Westen is men van mening dat de ziekte ligt in de Dikke Darm en in de TCM is de conclusie dat de ziekte zich lokaliseert in de Dikke Darm. De oorzaak ligt echter meestal in de Milt. Veel darmproblemen worden dan ook behandeld via de Milt en de Maag die onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn en staan voor de postnatale-Qi. Ook kan Lever-Qi-stagnatie hierbij een rol spelen. Deze valt de Milt aan en dat heeft weer invloed op de Dikke Darm.

In hoofdstuk 2 heb ik een aantal gepubliceerde artikelen onder de loep genomen. Dit voor wat betreft de oorzaken en het behandelen van colitis ulcerosa. Het wordt mijns inziens duidelijk dat uit deze artikelen het volgende blijkt:
  • De oorzaak ligt meestal in de Milt, soms veroorzaakt door Lever-Qi-stagnatie door onderdrukte emoties. Externe invloeden zoals koude en warmte kunnen ook een rol spelen. Uiteindelijk is het Warmte-Vocht die zich lokaliseert in de Dikke Darm en de hoofdsymptomen zoals bloed, slijm en pus in de stoelgang (feces) veroorzaakt. Bij langdurige voortzetting van de ziekte of continu herhaalde remissies (vermindering van de ziekte verschijnselen) kan Nier-Yang aangetast worden met symptomen van zwakte, zwakke rug, zwakke knieën en diarree in de vroege ochtend.
  • Behandelen met acupunctuur is in de meeste gevallen wel succesvol, het kan een effectief genezende werking hebben bij de lichte en/of mildere gevallen. Bij een ernstig verloop van de ziekte heeft acupunctuur slechts een ondersteunende werking en dient indien noodzakelijk met reguliere medicatie behandeld te worden en/of met Chinese kruiden. Mijns inziens kan je door preventief te behandelen veel complicaties die deze ziekte met zich meebrengt voorkomen.
Als we naar de differentiatie volgens de TCM kijken zien we dat bij deze ziekte de Dikke Darm, de Maag, de Milt en de Lever zijn betrokken. Ook emoties spelen hierbij een grote rol. De behandeling met acupunctuur kan dan ook via de symptomen die ik in hoofdstuk 2 volgens patronen in de TCM heb gedifferentieerd effectief zijn. Er zijn vele mogelijkheden zoals ik in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 heb beschreven.

Er kan behandeld worden naar oorzaak maar ook is het belangrijk om de symptomen te behandelen. Dat is in dit geval Warmte-Vocht, wat op zich een Exces is. Aan de bijkomende symptomen zoals een gevoel van distensie (uitrekking), krampende pijnen en dergelijke kan ook aandacht geschonken worden. Een en ander werd in hoofdstuk 3 beschreven en heb ik duidelijk gedifferentieerd naar zowel de hoofdsymptomen als bijkomende symptomen.

Het is mij wel duidelijk dat deze ziekte in het Westen vaak wordt behandeld met medicatie die Warmte genereert zoals dat in de TCM wordt gesteld. Colitis ulcerosa is al een Warmte-ziekte dus uiteindelijk maak je, door deze medicatie (corticosteroïden), deze ziekte erger. Ook onderdrukt de reguliere medicatie het immuunsysteem waardoor je uiteindelijk ook weer vatbaarder wordt voor externe pathogenen (ziekteverwekkers). Het lijkt mij dan ook zeer raadzaam om de bijwerkingen van de reguliere medicatie met acupunctuur te behandelen en/of met Chinese kruiden te ondersteunen.

Om de ziekte te bestrijden zijn de mogelijkheden ook qua voeding, besproken in hoofdstuk 4, zeer uitgebreid. Vaak ligt het ook wel gecompliceerd omdat er veel gecombineerde syndromen zijn zoals b.v. Warmte-Vocht in de Dikke Darm. Dit houdt op zich een Exces in terwijl er een Milt-Qi-Xu aanwezig is wat op een Leegte duidt. Het hangt er van af welke symptomen overheersen. Zodoende moeten voedingsmiddelen geconsumeerd worden die een niet te extreme werking hebben zoals:
  • warmte klaren,
  • vocht elimineren en
  • leegte tonificeren.
De Westerse visie ten aanzien van voeding is zeer onbeduidend, binnen de orthomoleculaire voedingsleer vindt je meer adviezen. In de TCM vindt ik de adviezen voor wat betreft de voeding veel meer uitgebreid, zoals ook beschreven is in Paul Pitchford's boek "Healing with Whole Foods". Uit dit boek heb ik ook de nodige informatie opgediept.
Mijns inziens heeft de Westerse geneeskunde meer een onderdrukkende werking op het immuunsysteem en de TCM een regulerende werking. Kortom, de resultaten van het behandelen volgens TCM-richtlijnen zijn over het algemeen veel effectiever dan die van de reguliere methode.