SORAG opleidingen

Bij de SORAG Akademie heb ik, verdeeld over een paar jaar, een drietal studies gedaan.
Op de volgende data heb ik, met goed gevolg, de bijbehorende diploma's behaald:
 • 30-10-1997 Ziektenleer en anatomie (ontleedkunde).
  Het stellen van een juiste medische diagnose is van zeer groot belang ten aanzien van de kwaliteit en het succes van een behandeling. Oefening baart kunst lukt echter niet zonder een gedegen theoretische opleiding, een basis die met de cursus ziektenleer en anatomie werd gegeven.
  Er werd hier aandacht besteed aan het ontstaan van een groot aantal ziekten, het verloop ervan, de symptomen en complicaties, de meest voorkomende reguliere methoden van behandelen en de additieve therapiemogelijkheden. Ook werd aandacht besteed aan de anatomie van het menselijk lichaam.

 • 20-07-1998 Basis reflexologie, het behandelen met behulp van:
  • handreflexologie;
  • voetreflexologie;
  • oorreflexologie;
  • magneettherapie en
  • acupressuur.
  Reflexologie, het beïnvloeden van de reflexzones van het lichaam en daarmee de werking van de verschillende organen, is een therapie die de laatste tientallen jaren steeds vaker met succes wordt toegepast. Nogal wat therapeuten en artsen adviseren reflextherapie of passen deze zelf in de eigen praktijk toe. In de loop van de tijd is een grote diversiteit aan vormen binnen de reflexologie ontstaan. Zo kennen we onder andere reflexzonemassage, drukpuntmassage, hand- en voetreflexologie en acupressuur.

 • 28-09-1998 Basis homeopathie. Na een introductiecursus homeopathie kon ik verder met deze basiscursus. In deze cursus werd een veelheid aan ziektegevallen besproken welke allemaal aan de praktijk ontleend zijn. Ook de behandeling van constitutionele ziekten, de werking, de bereiding en de herkomst van vele geneesmiddelen kwamen aan bod. Verder werden een overzicht van geadviseerde doseringen en aanwijzingen ten aanzien van het voorschrijven van homeopathische geneesmiddelen duidelijk beschreven.
De verschillende eerder genoemde SORAG-opleidingen omvatten het stellen van een diagnose en behandelen van:
 • kinderziekten en stoornissen in de ontwikkeling;
 • ademhalingsziekten en astma;
 • huidaandoeningen;
 • spier- en gewrichtsaandoeningen;
 • mond- en gebitsziekten;
 • keel-, neus-, oor- en oogaandoeningen;
 • hartziekten en stoornissen in de bloedsomloop;
 • vrouwen- en mannenziekten;
 • problemen bij de zwangerschap en geboorte;
 • aandoeningen aan de schildklier en urinewegen;
 • spijsverteringsziekten en
 • ziekten van het zenuwstelsel en psychische aandoeningen.
De SORAG Akademie hanteert de volgende slagzin: 'Samen op weg naar natuurlijk genezen'.
Andere opleidingen en cursussen die ik gevolgd heb vindt u op de curriculum vitae pagina van onze website.