De eed en gelofte bij de VBAG

Op 25 september 1999 heb ik bij de VBAG, dit is de vereniging ter bevordering van alternatieve geneeswijze, de eed en gelofte afgelegd.Een afbeelding met het logo van de VBAG

De inhoud van het gedrukte document is als volgt:

Ik zweer / beloof plechtig en doe deze eed / gelofte in alle vrijheid:
  • dat ik mijn kennis in dienst zal stellen van de mensheid;
  • dat ik mijn beroep zal uitoefenen naar eer en geweten;
  • dat ik mij niet zal laten leiden door verschil in religie, nationaliteit, ras, politieke opvattingen of sociale status van de patiënt;
  • dat bij het uitoefenen van de natuurgeneeskunde de gezondheid van de patiënt op de eerste plaats zal staan;
  • dat ik het menselijk leven in al zijn vormen zal respecteren;
  • dat ik geheimhouding zal betrachten over wat patiënten mij in vertrouwen mededelen of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen;
  • dat ik de goede tradities van de natuurgeneeskunde met alle mogelijke middelen zal voortzetten en verdedigen.
Zo waarlijk helpe mij God almachtig, dat beloof ik.

Bij deze beroepsvereniging ben ik nu nog steeds aangesloten.
Opleidingen en cursussen die ik gevolgd heb vindt u op de curriculum vitae pagina van onze website.